Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sr mar beé ©pieleé überbrüflfig. Hij was het spel moede.
(Einer böfen ï^at eerbac^fig.
©einer ©üter perluflig.
Sé i(t ber (Olü^e njert^.
®r hat fid) ber 2BohIthat roür;
big gcmacf)f.
Yerdacht van eene slechte daad.
Met verlies van zijne goederen.
Het is de moeite waard.
Hij heeft zich de weldaad w&ar-
dig gemaakt, enz.
6. Andere bijvoegelijke naamwoorden hebben, meestal gelijk
in het Nederlandsch, den derden naamval, als :
ێ i)l bem 25ater angenehm. Het is den vader aangenaam.
€r roar feiner @ch»e(ïer bt( Hij was zijne zuster behulp-
hulffich- zaam.
©ie fieht ihrer ïöïntfer ahnlic^.
Sem gehorfam.
Sem jÏDnige treu.
Sé ifï ihm leicht.
Saé ©iücf itl ihm günftig.
Sé i|t mir lieb,
©ei mir raiUfommen.
Scr .^unb ift feinem .^errn
getreu.
Sie fa(ï i(ï ihm ju fehler.
Sr i(ï bit gemogen.
Sic ©adje ift mir bunfel.
Sie Slrjneicn finb bem j?ran;
fcn hc'Ifam.
Saé i(ï ihm fd)ablich.
Sé itt mit hinbcrlich.
Siefer 2lpfel i(ï mir ju füg.
Zij gelijkt naar hare moeder.
Den meester gehoorzaam.
Den koning getrouw.
Het is hem gemakkelijk.
Het geluk is hem gunstig.
Het is mij lief.
Wees mij welkom.
De hond is zijnen meester ge-
trouw.
De last is hem te zwaar.
Hij is u genegen.
De zaak is mij duister.
De geneesmiddelen zijn den
zieke heilzaam.
Dat is hem schadelijk.
Het is mij hinderlijk.
Deze appel is mij te zoet, enz.
c. Den vierden naamval vereischen die bijvoegelijke naam-
woorden bij welke maat, gewicht, ouderdom, tijd of waarde
van iets, door een telwoord, bepaald wordt, als:
Sr ifl jmijlf 3ahr, einen Hij is twaalf jaar, eene maand
nat unb einen 5ag alt. en eenen dag oud.
Stefeé Srett tft einen 3oa bief. Deze plank is een duim dik.
Zoo ook: breit, breed, lang, lang, hoch, hoog, tief, diep,
fd;mer, zwaar, merth, waard, enz.