Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
81
2. bet guten gjjuffet, der (ƒ .van de goede moeder.
3. bet guten ?0?utfer, der, de of aan de goede moeder.
4. bie gute gJIutfet, de goede moeder.
O n z ij d i g.
1. baé gute ^inb, het goede kind.
2. beé guten j?tnbeé, des goeden kinds, ^van het goede kind.
3. bem guten Äinbe, den goeden kinde, het gf aan het goede
kind.
4. baé gute .jïinb, het goede kind.
Meervoud.
"Voor alle drie geslachten.
]. bic guten Safer, COïüffer, j?inbcr, de goede vaders, moe-
ders, kinderen.
2. bcr guten Sater, 5}tüffcr, jïinber, der of van de goede
vaders, moeders, kinderen.
3. ben guten Sätcrn, SJIütfern, ^ïinbcrn, den goeden of aan
de goede vaders, den, de of aan de goede moeders, den
goeden, of aan de goede kinderen.
4. bic guten Sätet, ïKÜftet, jvinbcr, de goede vaders, moe-
ders, kinderen.
Bijvoegelijke naamwoorden, voorafgegaan van een der on-
derstaande woorden, volgen de buiging der bijvoegelijke
naamwoorden met het bepalende lidwoord:
biefer, biefe, biefeé, deze, dit;
jener, jene, jencé, die, dat;
jebcr, jebc, jebcé, ieder, iedere, ieder;
it)cfd;cr, n3c(c^)e, »clc^cé, welk, welke, welk;
aHcr, alle, aCfcé, al, alle, al;
einiger, einige, cinigeé, eenig, eenige, eenig;
etlicticr, etlidjc, ctlic^cé, eenig, eenige, eenig;
manc^jcr, mand;c, mand}Cé, menig, menige, menig;
folcljet, folcfjc, folc()eé, zulk, zulke, zulk;
öiclcr, bicle, biclcé, veel, vele, veel;
iccnigcr, menige, mcntgcé, weinig, weinige, weinig,
tm-wxjl en ook deioijl deze hier opgenoemde woorden verbo-
14° DRUK.