Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
80
2. feineé fc^onen QSaumeé, van geenen schoonen boom.
3. feinem fc^öncn 55aume, geenen o/" aan geenen schoonen
boom.
4. feinen fc^önen Saum, geenen schoonen boom.
V r O u w e 1 ij k.
1. feine fc^öne gruc^t, geene schoone vrucht.
2. feiner fc^)önen gru(^f, van geene schoone vrucht.
3. feiner fc^önen gruc^t, geene of aan geene schoone vrucht.
3. feine fc^öne gruc^t, geene schoone vrucht.
O n z ij d i g.
1. fein fcf;oneé Selb, geen schoon veld.
2. feineé fc^on e n gelbeé i van geen schoon veld.
3. feinem f4)önen gelbe, geen of aan geen schoon veld.
4. fein f4)Öneé gelb, geen schoon veld.
Meervoud.
Voor alle drie geslachten.
1. feine fc^önen Sa'ume, grüc^fe, gelber, geene schoone
boomen, vruchten, velden.
2. feiner fdjönen Säume, grüc^fe, gelber, van geene schoone
boomen, vruchten, velden.
3. feinen fc^Önen Säumen, grüdjten, gelbern, aan geene
schoone boomen, vruchten, velden.
4. feine fc^önen Saume, grüc^te, gelber, geene schoone
boomen, vruchten, velden.
2. MET HET BEPALENDE LIDWOORD.
Enhelvoud.
M a n n e lij k. ^
1. ber gute 23a(er, de goede vader.
2. beé guten SSateré, des goeden vaders ^ van den goeden vader.
3. bem guten SSater, den ^ aan den goeden vader.
4. bcn guten Sater, den goeden vader.
V r O u w e 1 ij k.
1. bic gute SJIutter. de goede moeder.