Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
ber vSerbanb, het verband,
ber SJerbac^t, de verdenking,
ber 33erblen(ï> de verdienste,
het loon.
baé 23erbiert(ï, de verdienste,
bcr 23erbru§, het verdriet,
ber SScrglclc^, het vergelijk,
baé 23cr^altni§, de verhouding,
bcr 23crfc^r, de verkeering.
bet 23erlufty het verlies,
baé 33ermachtni§/ de erfgift.
ber 33errat^, het verraad,
bcr 23cré, het vers.
bcr 23cr(ïanb, het verstand,
ber S8crfuc{), de proef,
ber SJertrag, het verdrag,
bcr SSor^ang, het gordijn,
bcr 2Jorfc()n§, het voorschot,
bcr 23orfrag, de voordracht,
bte 5S3ac^)fcl, de kwartel.
bet 5öalb, het woiid.
bcr ïffieijcn, de tarwe,
bte CSc(tc, het vest.
ber SÖSert^, de waarde,
bet het vernuft,
bte vSottuft, de wellust,
bte het getal,
bcr Sapfcnftrctc^, de taptoe,
bic «Je teen.
bie S'ile, de regel,
bic 3etf, de tijd.
baé «ie tent.
baé 3cugni§, de getuigenis,
ber S'craf^/ het sieraad,
baó kamer,
bet Surfer» de suiker,
bet SufaC/ het toeval,
bte Sufu^r, de toevoer,
bcr 3t»ief>a(f/ de beschuit,
bie Jmtcbcl, de uie.
EENIGE AANMERKINGEN OVER DE VORMING
DER WOORDEN.
a. Wat de vorming betreft, zijn de woorden 6f oorspronkelijk,
óf afgeleid, óf samengesteld. De oorspronkelijke of stam-
woorden zijn zeiven wortelwoorden, als: bcr ?Oïann, de man;
baé .^inb, het kind; bct ïifc^, de tafel enz. De afgeleide
woorden worden met behulp van voor- of achtervoegsels van
de wortelwoorden gevormd; b. v. van het wortelwoord §lci§,
vlijt, kan men, door middel van voor- en achtervoegsels,
onder andere de volgende afgeleide woorden vormen: flci§4g,
vlijtig, bc?|ïcig?ig?cn, enz.
Samengestelde woorden zijn dezulke welke uit meer dan
één woord bestaan; b. v. ©prac^)?lcf)rc, spraak-leer, spraakkunst.
h. Om verkleinwoorden te vormen, heeft men slechts bij
de zelfstandige naamwoorden het achtervoegsel c^)cn of Icin te
voegen, 't welk overeen komt met ons je, terwijl men daaren-