Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
74.
bte jfrelbe, het krijt.
ber j?rug, de kruik.
ber jfrpfïal, het kristal.
bie jïugel/ de kogel.
bie jïuppel, de koepel.
bie Sanbfchaft, het landschap.
ber Sarm, het geraas.
bie de last.
baê £a(ter, de ondeugd.
bte Saube/ het priëel.
ber Êaut/ het geluid.
ber Saftid;, de latuw.
ber Se^m, de leem.
ber geib, het lichaam.
bie Seiche, het lijk.
bec Seidjnam, het lijk.
ber Senj, de lente.
bie gerede, de leeuwerik.
bie ginbe/ de linde.
baê £ob, de lof, m.
bec So^n, de belooning.
bec Êumpen, de lomp.
bie de lust.
ber 50iagen, de maag.
bie COJahljeit, de maaltijd.
bie SKanbel, de amandel.
ber 5D?angeI, het gebrek.
ber SKarft, de markt.
bie SUaêfe, het masker.
baê ?Oïa§, de maat.
bie 50?auer, de muur.
baê ?5ï?aul, de muil.
ber COiiêbraud), het misbruik.
ber ?Oïonat, de maand.
ber 59Jonb/ de maan.
ber S}ioraff, het moeras.
bie COJorgenröfhe, de dageraad.
ber sSIuff. de mof.
bie SJIü^Ie^ de molen.
bie 3ïad;rid)t/ het bericht.
bie 9ïad)t, de nacht.
bie Sïachtigatt, de nachtegaal.
bec 9ïad)thetl, het nadeel.
bie Sïafe, de neus.
bie SÏOthi de nood.
bec üïu^en, het nut.
bie Dber/ de Oder.
baê Del, de olie.
bie Drgel, het orgel.
ber Drt, het oord.
bcr ^ala|t, het paleis.
bcr ^Parf» het park.
bie sperfon, de persoon.
ber ^fab» het pad.
ber ^pfcjfer, de peper.
bic ifiid}t, de plicht.
ber 'Pfropfen, de prop.
ber 5pia§, de plaats.
bcr ^öpel, liet gemeen.
ber ^unft, het punt.
bie £lua|lc, de kwast.
bec Siaum, de ruimte.
bic Siegel, de regel.
bec Sleiiti, het rijm.
bec Sïeij, de bekoorlijkheid.
bec 3veft, de rest.
bte JHeue, het berouw.
bte 3itchtfd)nur, het richtsnoer.
ber 3li§, de scheur.
ber Svoggen, de rogge.
bic SUtnjel, de rimpel.
ber Kug, het roet.
ber ©aal, de zaal.
bie ©aat, het zaad.
bet ©aft/ het sap.
bet ©alat, de salade.