Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
Hiervan zijn uitgezonderd:
bie Slnmut^, de bevalligheid,
bie 2)cmut5, de nederigheid,
bie ©rogmut^, de grootmoedig-
heid.
bic Sangmut^, de lankmoedig-
heid.
bie ©attffmuf^, de zachtmoe-
digheid.
bie ©(^roermut^, de zwaar-
moedigheid,
bie SBe^mut^, de weemoed,
bie 2lnt»ort, 3. het ant-
woord,
ber Slbfc^eu, de afschuw.
LIJST VAN WOORDEN WELKE IN HET HOOGDUITSCH EN
NEDERLANDSCH VAN GESLACHT VERSCHILLEN (*).
bir 3lbbrud), de afbreuk,
bcr 3Jbfd}icb, het afscheid,
bie 31bftd)t, het voornemen,
ber 2lbjug, de afkorting, de
aftocht,
ber Slecent, het accent,
ber Slccorb, het accoord.
bie Sldjfel, de schouder,
bie Slbrcfe, het adres,
ber 2JberIa§, de aderlating,
bet Slermel, de mouw, f.
baé 2lergerni§, de ergernis,
baé Sllmofen, de aalmoes, f.
ber Siltan, het balkon,
bec Stltar, het altaar,
baé Silter, de ouderdom, m.
baé Slltert^um, de oudheid,
bet Slmbog, het aambeeld,
bie Singel, de angel, m.
bet Slnfer, het anker,
bet 2inla§, de aanleiding,
bie Slnlage, de aanleg, m.
bie 2lnfïcl)t, het aanzien,
bie Slnja^l, het aantal.
bie Sltbeif, de arbeid, m.
bet ülrdfel, het artikel, het
lidwoord,
bie 2lrt, de aard, m.
ber siufent^alt, het verblijf,
ber Sluffrag, de opdracht,
bet Sluffc^ub, het uitstel,
bet Sluébrud, de uitdrukking,
bet Sluéfcl^üg, het uitschot,
bie 2luéftd)f, het uitzicht,
ber de beek.
bet Salcon, het balkon,
baé Sanb, de band, m.
bet Sanferott, het bankroet,
baé Sauer, de kooi, f.
baé Sebürfni§, de behoefte,
bet Sefe^l, het bevel,
baé Scgrabnig, de begrafenis,
bet Segriff, het begrip,
baé Seil, de bijl, f.
ber Seitrag, de bijdrage,
baé Sefennfni§, de bekentenis,
ber Selauf, het beloop,
bcr Seric^t, het bericht.
(*) Deze lijst kan tevens tot oefening dienen in het vormen van het
meervoud van die woorden welke hiervoor vatbaar zijn.