Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
07
jood 6 een stnh gotidgeld 7 waarover deze 8 eene groote
vreugde 9 gevoelde 8. Een weinig goud 10 is een groot 11
goed 12 voor 13 eejien arme 14. Toen men eens 15 eenen
abt 16 een geestelijk ambt 17 weigerde 18, omdat hij te
jong was 19, zeide hij 20: Bit is 21 een gebrek 22 dat
alle dagen lij mij vermindert 23.
6. 3ube, m. 3. 12. @ut (ü), n. 2.
13. für, (4).
14. 2Jrmc, m. 3.
15. alé man einjl.
7. (3jolb(ïücf, n. 2.
8. lïorübcrbkfcr...
f)attc.
9. gro§c §reube,f.
10. racnig ©olb.
11. grogcé.
19. tücil cr JU jung
mar.
20. fagte cr.
21. bicé l|ï.
16. mt (ä), m. 2. 22. gcl)lcr, m. 1.
17. fpfrünbc, f. 3. 23. bcr aHcSagbci
18. abfc^lug. mir abnimmt.
53.
De Magdalenagrot 1, een uur 2 van 3 de stad Ereiburg in
Zwitserland 4 kan dienen als 5 een voorbeeld 6, van het-
geen 7 de vlijt 8 en de volharding 9 van een' mensch uitvoe-
ren kan 10. Een man, Jean du Pré, bracht metW eenen
enkelen 12 medehelper 13, na 14 eenen arbeid 15 van vijf en
twintig 16 jaren, deze ruime 17 kluis 18 tot stand I'd. Zij
is geheel in 20 eene verbazend groote 21 rots 22 uitgehou-
wen 23 en bestaat uit2'[< eene kapel 25 met 26 eenen toren 27,
eene eetkamer 28, eene keuken 29, eene zaal 30 met twee 31
zijkamers 32 en een kelder 33.
1. Sïiagbalcncn^ 12. cinjigcn.-
bo^le, f. 3.
2. etunbc, f. 3.
3. üon, (3).
4. inbcr@cl)n)ci5,f.
5. fann bicncn alé.
6. Scifpicl, n. 2.
7. beffen, roaé.
8. gleig, m. 2.
9. 55el)arrlic^fctt,
f. 3.
13. ©c^ülfe, m. 3.
14. nacl), (3).
15. 2lrbeif, f. 3.
16. fünf unb jman^
iig.
17. biefe geraumige.
18. jïlaué(au),f.2.
19. JU 6tanbe.
20. fte ift ganj tn,
(4).
10. auéfü^renfann. 21. ungeheuren.
11. bracht mit, (3). 22. gclfcn, m. 1.
23. gehauen.
24. beftehf aué, (3).
25. jfapelle, f. 3.
26. mit, (3).
27. 2hurm(ü),m.2.
28. 6pcifegemac^
(S), n. 4.
29. j?üche, f. 3.
30. eaal (ä), m. 2.
31. jmet.
32. eetfengemach
(ä), n. 4.
33. ^ïcller, m. 1.
5*