Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
VEEBUIGING VAN HET NIET-BEPALENDE LIDWOOED.
MannelijJc.
1. «(n SJiann, een man.
2. cinc^ ?Kannc^, eens mans
of van eenen man.
3. elitctn SWannc, eenen man
of aan eenen man.
4. clncn SOtann, eenen man.
Vrouwelijh.
eine grau, eene vrouw,
einer §rau, eener of vaii eene
vrouw.
einer grau, eener, eene ^aan
eene vrouw,
eine grau, eene vrouw.
Onzijdig.
1. ein j?int), een kind. 3. einem ivinbe, een kind, eenen
2. eineê jvinbeê, eens kinds ^ kinde of aan een kind.
vau een kind. 4. ein j?inb, een kind.
Wanneer het niet-bepalende lidwoord niet onmiddellijk door
het zelfstandig naamwoord gevolgd wordt, zegt men in den
eersten naamval van het mannelijk einer, en in den eersten en
vierden naamval^van het onzijdig einé; b. v. einer feiner
greunbe, einé feiner finber.
YII. OPSTELLEN OVER DE VERBUIGING VAN HET NIET-
BEPALENDE LIDWOORD.
51.
Een wijsgeer I bevond zich 2 eens 3 op 4 een schip 5, ge-
durende 6 een' storm 7, met 8 een groot 9 aantal I O slechte lie-
den 11 die 12 de goden aanriepen Zwijgt stil\2), zeide
hij tot 14 een dier ondeugende menschen 15, opdat 16 de
goden niet gewaar worden 17 dat gij hier zijt 18.
1. aselfiveifer, m. 8. mit, (3). 14. fagte er ju, (3).
2. n>ar. 9. großen. 15. biefer bcfen
3. eineê Sageê. 10. Sinja^l, f. 3. SKcnfc^en.
11. böfer geute.
12. welche... anrie;
fen.
13. fc^ireigt jïiöe.
4. auf, (3).
5. (Schiff, n. 2.
6. raährenb, (2).
7. eturm (ü), m. 2.
16. bamit.
17. nid)f geiüahr
werben.
18. bagihr^ierfeib.
52.
Een rijk 1 koopman 2 gcf 2>\ onlangs aan eenen armen 5
1. reicher. 3. gab. 5. armen.
2. jïaufmann, m. 4. 4. neulich«