Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
65
gaf 4 aan de veldlieeren 5 van dezen vorst 6 gelegenheid 7, om
de landen 8 die hij overwonnen had'è, te verdeelen H). De
dapperheid 11 van Ptolemeus en de voorzichtigheid 12 van An-
tipater «oor&w zeer geroemdDe werken 14 van Christoph
Martin Wieland, den grootsten 15 kenner 16 van de letter-
kunde 17 der oude 18 Grieken 19, zijn zeer sc/wo» 20. De
gedichten 21 van Ovidius 23 en van Horatius 23 zijn zeer
bei'oemd 24. De wijsbegeerte 25 van Immanuël Kant heeft
veel geriocht gemaakt 26.
1. Sot), m. 2. 10. JU ücrff)ei(cit.
2. Seftcgcr, m. 1. 11. Xapferfcit, f.
12. ajorfic^xigfcit, f.
13. jDcrbcn fc^r gc^
rü^mt.
14. 5Scrf, n. 2.
15. grof ten.
16. jïcnuer, m. 1.
17. i'iftcratur, f. 3.
18. alten.
3. 2J|tcn.
4. gab.
5. gclb^err, m. 3.
6. bkfcé gürjïcn.
7. ©ekgcn^ett, f.
8. £anb (a), n. 4.
9. meiere cr eingc;
nommcn |>affc.
19. ©rlcc^e, m, 3.
20. ftnb fc^r fc^ön.
21. ©cb(c^>t, n. 2.
22. Düib.
23. jF)oraj.
24. ftnb fc^r bc^
rü^mt.
25. ^^ilofop^le, f.
26. f)at »ici Stuffc?
^cn erregt.
50.
De beroemde 1 beeldhouwer 2 Phidias was 3 een vriend van
Perikles. Cyrus was de kleinzoon 4 van Astyages. De derde
Punische 5 oorlog 6 eindigde 7 met 8 de verwoesting 9 van
Carthago. De kostelijke 10 voortbrengselen 11 van Arabië 12
en Indië 13 zijn: goud 14, edelgesteenten 15, parelen 16, ka-
neel 17 en reukwerk 18. Patroclus was de vriend van Achilles.
Stokholm 19 onderscheidt zich hoven 20 alk andere %\ hoofd-
steden 22 van Europa door 23 zijne schoone 24 ligging 25.
1. berüf)mfe. 10. fÓ(ïItc^)cn. 19. ©tocföoIm,n.2.
2. Silb()auer, m. 1. 11. «probuft, n. 2. 20. jelc^jnet ftci> »oc
12. ÜJrabten, n. 1.
13. 3nbicn, n. 1.
14. ©olb, n. 2.
15. €beirtein,m. 2.
16. spcrle, f. 3.
17. 3immf, m. 2.
18.Diauc^)ern3£rf,n.2.
3. mar. '
4. enfcl, m. 1.
5. britfe «punlfc^ie.
6. jfrieg, m. 2.
7. cnbcfc.
8. ml(, (3).
9. 3er(lörung, f. 3.
14° DRUK.
(3).,. aué.
21. allen anbcrn.
22. .^«"ptftabt (3),
f. 2.
23. burc^, (4).
24. feine fc^i^ne.
25. Sage, f. 3.
5