Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
VI. OPSTELLEN OVER DE EIGENNAMEN.
47.
Janl, geef 2 aan TrederikS, aan Willem 4, aan Karei 5,
aan Aaltje 6, aan Lijsje 7 en aaii Maria 8 de appelen 9, die
gij\2> van Hendrik 10, van Lodewijk 11 en van Adolf 12 ye^re-
gen heU\Z. Kareis boeken 14 heliagen\5 Karoline 16 15,
en de linten 17 van Karoline bevallen Karei niet.
1. ^o^ann.
2. giet».
3. gricbric^).
4. ïSilhelm.
5. j?arl.
6. Slbel^cib.
13. bie bu,..bcfom^
men
14. Suc^ (ü), n. 4.
15. gefaüen... ntc^f.
16. jfarolinc.
17. Sanb(a), n.4.
7.
8. ?0?aria.
9. Slpfcl (3), m. 1.
10. .^cinrtc^).
11. Êubmtg.
12. 2Jbolph.
48.
Saturnus 1 was 2 de god des tijds en Cybele de godin 3
der aarde4. Jupiter, de zoon van Saturnus en Cybele, was
de god des hemels 5. Neptunus 6 was de god der zee, Pluto 7
de god der hel 8, en Vulcanus 9 de god des vuurs 10. Mer-
curiusll was de bode 12 der goden en de god der welspre-
kendheid 13, der kooplieden en der dieven 14. ApollolS was
de god üm sclioonelcunstenXQ), Mars 17 de god des oorlogs 18 en
15acchus de god des wijns 19. De godin der lucht 20, der konink-
rijken 21 en van den opschik 22 heette 23 Juno. Diana was de
godin der jacht 24, Ceres de godin van den landbouw 25, Flora de
godin der bloemen 26, Venus de godin der liefde 27 en Minerva de
godin der wijsheid 28, der kunsten en der wetenschappen 29.
1. Saturn.
2. roar.
3. (Bottin, f. 3.
4. €rbc, f. 3.
5. .^imrael, m. 1.
6. a^eptun.
7. ^luto.
8. .^Ótte, f. 3.
9. SSulfan.
10. gcuer, n. 1.
11. sOïcrcur.
12. Sotc, m. 3.
13. Sercbfamfelt, f.
14. ©iet», m. 2. [3.
15. Slpoa.
16. fc^oncn jfünfïe.
17. sDïaré.
18. jfricg, m. 2.
19. SBcln, m. 2.
20. Suft (ü), f. 2.
21. .Koni9rcid;,n.2.
22. m. 2.
23. ^>tcg.
24. ^agb, f. 3.
25. geibbau, 2lcfer#
ban, m. 2.
26. Slume, f. 3.
27. Siebê, f.
28. SBcié^cif, f.
29. 2öi|f«nfc^aff,f.3.
49.
De dood 1 van Alexander, den overwinnaar 2 van Azië 3,