Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
Meervoud.
1. .^cinricfje, .jïfoplïocEc, 2?ogc.
2. bcr J^cinric^je, bcr j?lop|to(fc. ber 2Soge.
3. .^einrtc^cn. j?lop|ïocfen, Sogen.
4. J^cinrtc^jc, Älopjtocfe, aSoge.
V r 0 u w e 1 ij k.
Enkelvoud.
1. 3iacf)cl, Scrt^a, 3Eant5ippe-
2. Diac^el'é, Scrtf)a'é, ^Eanf^ippcné.
3. 3iad;cl, Scrt()a, 3Eant^ippc.
4. ?lad)el, SSert&a, Sanf^ippc.
Meervoud.
1. Stacheln, Scrt^a'n, Xanthippen.
2. bcr 3iad)eln, ber Scrt^a'n, bcr ïanf^ippen-
3. 3taci)c[n, Scrt^a'n, aeant^ippen.
4. ?ïad)eln. Scrt^a'n, oEant^ippen.
Heeft liet voorafgaande zelfstandige naamwoord geen lid-
woord, dan verbuigt men het eigennaamwoord; b. v. jïaifcr
31lc^:anbcr'é Stege, de overwinningen van keizer Alexander.
Wanneer achter een' eigennaam een gemeen zelfstandig
naamwoord gevonden wordt, hetwelk dient, om den eigen-
naam nader te omschrijven, dat moet dit gemeene zelfstandige
naamwoord in denzelfden naamval staan als de omschreven
eigennaam; b. v. ber Sïu^m Stlcfanberé, beé befretcré »on
Suropa, de roem van Alexander, den bevrijder van Europa.
Bijaldien dezelfde persoon meer namen heeft, dan verbuigt
men slechts den laatsten; b. v. ^rtcbrid} Sdjtller'é ïBerfe, de
werken van Frederik Schiller; ook, wanneer het woordje öon
daarbij staat; b. v. gmalb 6f)ri|Kan öon ^let|ï'é ©ebic^jte, de
gedichten van Ewald Christiaan von Kleist.
Bij die eigennamen, waar men den tweeden naamval met
bijvoeging van eene é vormt, plaatst men in het Duitsch dezen
naamval zeer wel achteraan, b. v. bie Siegicrung Salomo'é of
Salomo'é 9legicrung. Zoo ook bij de namen van landen,
steden, enz., b. v. bic Sanbcr (guropa'é, bic fc^önen ©cgenben
Staliené.