Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
Jp)üf;nc 24, Sauben 25 unbSlng; de hoenders, duiven en zang-
vogel, geben baé ïïïejl 2 bie vogels geven aan het nest de
@:(tait26 einer J5albfugel27 gedaante van een halfrond of
ober einer (SctjutTel 28, anbere roie van een schotel, andere gelijk
ben Jaunfónig 29, bic ©cfl^ilt het winterkoninkje de gedaante
eincé Sacfofené 30; noc^ anbere van een bakoven ; nog andere
bie gorm 31 eineë Seutelé 32. den vorm van een zak.
25.!i:aube, f. 27. J^albfugeU 29.3aunfónig,m. 31. gorm, f.
26. ©.fait, f. 28. @cf)üflrel, f. 30.5Sa(fofen,m. 32. «Seutcf, m.
VERBUIGING DER EIGENNAMEN.
De namen der volken, bergen, rivieren, meren en bosschen
worden als de gemeene naamwoorden verbogen; b. v. bcr
©djmeijcr, de Zwitser, bcé 6c{;meijcré, bem ©c^njcijcr, enz.;
ber Srocfen, de Bloksberg, beé Srocfené, bem Srocfen, enz.;
ber St^cin, de Eijn, bcé 9{f)cineé, bem Si^cine, enz.; bcr ©pcf;«
fart, het Spessartwoud, beé @pe|Tarté, bem ©pelfart, enz.
De namen der landen en der bevolkte plaatsen nemen geen
lidwoord bij zich, tenzij er een bijvoegelijk naamwoord voor-
afga; b. v. baé eroberte granfreicl), het veroverde Frankrijk;
baé glücflld)e J^otlanb, het gelukkige Holland.
Hiervan zijn uitgezonderd de namen der landen, die van het
vrouwelijk geslacht zijn , als : bic ©rfjtücij, Zwitserland ; bic
5)lülbau, Moldavië, bie «Pfalj, de Palts; enz.
De eigennamen van personen kunnen zoo wel met, als
zonder lidwoord verbogen worden. Verbuigt men ze met het
lidwoord, dan blijft de naam zelf in alle naamvallen onver-
anderd : ber .^omcr, Homerus, beé ^omer, van Homerus, bem
.^omer, aan Homerus, ben .^omer. Homerus. Behalve wanneer
de eigennaam een bijvoegelijk naamwoord voor zich heeft,
b. V. beé berühmten Silberbijf'é ïöerfe.
De verbuiging der eigennamen van persoon met het lid-
woord heeft plaats:
1. Wanneer men met zekere vertrouwelijkheid of ook met
minachting van personen spreekt; b. v. bcr ©u|Tap ijt nac^Iaf^
figcr alé bcr SBil^elm, Gustaaf is nalatiger dan "Willem.
2. Wanneer men den naam eens schrijvers zet, in plaats
van diens schriften; b. v. ic^ ^abc mir ben SSicIanb, ben
jvlopjïocf (dat is de werken dezer schrijvers) gcfauft.