Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
^'düH 2 bcr tüilbcn ©c^iDcinc 11
unb ©cc^unbcn 12 rocrbcn jum
Sgcfc^lagcn bcr j?offcrö 13 gc?
brauctjt. ©as^ lieber geben unö
btc .^äute ber Dctifcn 14, Äal?
ber 15, @d)afen 7, 3lc|)cn 16
unb Jiegen 17. ©ic J^aarclS
bcr Äü[;cn 19, jfälbc 15 unb
^fcrben 20 njerbcn jum 2lus!?
polftcrn bcr ©tu^le 2] gcbraud)t.
Sie .Corner 22, btc 3a()nc 23
unb btc Änod;en 24 bcr ©äu?
get^tcrc »»erben üon (3) bcm
Sred)öler auf allerlei 2lrf oer?
arbeitet. SlusJ bcn ©arme 25
mad;t man ©atten 26.
12. JP)unb, m. 16.9lc^, 11.
en zeehonden worden tot het
beslaan der koffers gebruikt.
Het leder geven ons de huiden
der ossen, kalveren, schapen,
reebokken en geiten. De haren
der koeien, kalveren en paar-
den worden tot het opvullen
der stoelen gebruikt. De hoor-
nen, de tanden en de beende-
ren der zoogdieren worden door
den draaier op allerlei wijzen
verwerkt. Uit de darmen maakt
men snaren.
13. toffer, m.
14. m.
15. j?alb, n.
17. Siege-
ls. .^aar,
19. Äu^,
f.
f.
20. ^ferb, n.
21. ©tut)l, m.
22. .^orn, n.
23. 3a^n, m.
24. .R-noc^en,
m.
25. Sarm, m.
26. ©aite, m.
17.
©er Slawen 1 bcr 5Sogcl iff
auc^> fc^r gro§. 2>erfd)iebcne
Svaubücgcl, rate ber ©eter 2 unb
Siaben 3, tcrjcl^rcn baé 2laé.
Sic Äraren 4, bic SBürgcr 5
unb anberc 23ógcl freffcn gelb?
mäufeö. 2Siele fdjäbliclje ^n?
fcftc 7 rocrbcn üon (3) 33ogel
»crtilgt. Sic ©törc^c 8 unb
Slci^ern 9 ücrmtnbercn btc §ro?
fc^en 10, ©erlangen 11 unb
(Eibec^)fcn 12. Sie guten 13
reinigen btc ©arten 14 üon
1. SRugcn, m. 5. ïBürger, m.
2. ©cicr, m. 6. ?Oïaué, f.
3. Siabc, m. 7. ^nfeft, n.
4. trä^c, f. 8. ètorc^, m.
Het nut der vogels is ook
zeer groot. Verscheiden roof-
vogels, gelijk de gieren en
raven, verteren het aas. De
kraaien, de steenvalken en an-
dere vogels vreten veldmuizen.
Vele schadelijke insecten wor-
den door vogels verdelgd. De
ooievaars en reigers vermin-
deren de kikvorschen, slangen
en hagedissen. De eenden
reinigen de tuinen vaji scha-
9. Sici^cr, m. 13. £ntc, f.
10. grofc^>, m. 14. ©arten, m.
11. ©erlange,f. 15. ©c^nccfc, f.
12. £ibec^fc,f. 16.©pcrltng,m.