Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
57
neu 25 unb anbcrc @erat()cn 26.
2Jué (Sifcn mad)t man ïOIciTcr,
Sc^cercn, Degen, ©abefn 27,
(}Ji|ïolen 28, ©ägen 29, ©c^Ióé?
fe 30 unb üiefe anbere Singen 31.
24. jfanne, f. 26. ©cra't^, n.
25. «Pfanne, f. 27. 6äbel, m.
schappen. Van ijzer maakt
men messen, scharen, degens,
sabels, pistolen, zagen, sloten
eu vele andere dinijen.
28. ^ifïole, f.
29. ©a'gc, f.
30. ©c^rog, n.
31. Sing, n.
14.
Sie ©otfer 1 ber 2JUen waren
cft nur 9?ienfd;e. Sie ©o6cn 2
Ratten v>errd;iebene ©efialten 3
in (3) üerfdjiebcnen fianber 4.
Sie 'Jlegppter iKre^rten ^un^
ben 5, Dd;fcn 6, ©erlange 7 unb
anbere Silieren 8. Sie ©riec^jeu 9
Raffen eine groge SIenge (f.)
ter unb ©öttinne, .^elbc 10 unb
5Si(berll. Sie SJraber wref^r^
ten bie ©ternen 12, ©d;Iangen,
Säumen 13 unb anbere (SotU
f)eite. Sic ^^crfcr opferten auf (3)
bie ©ipfcl oon(3) '2lnh6hcnl4 ben
glcmcntcrlö unb^Sinbc 16.Sic
©cptf;cn 17 f)attcn Scmpelö aui^
(3) Sünbcl »on (3) ^meigc 18.
De goden der ouden waren
dikwijls slechts menschen. De
afgoden hadden verschillende
gedaanten in verschillende lan-'
den. De Egyptenaren vereer-
den honden, ossen, slangen
en andere dieren. De Grieken
hadden eene groote menigte
goden en godinnen, helden en
beelden. De Arabieren vereer-
den de sterren, slangen, boomen
en andere godheden. De Perzen
offerden op de kruinen van
heuvels aan de elementen en
winden. De Scythen Iiadden
tempels uit bundels van twij-
gen.
1. ©Ott, m.
2. ©ó^e, f.
3. ©oïalf, f.
4. 8anb, n.
5. .^unb, m.
6. Dc^ii?, m.
7.©d;Iange,f.
8.3:()icr, n.
9. ©ried)e, m.
10. .^elb, m.
11. Silb, n.
12. ©tcrn, m.
13. Saum, m.
14. Sln^o^e, f.
15. Q:lcmcnf,n.
16. SBinb, m.
17. ©ci;thc,m.
18. Jmeig, m.
15.
Sic Sraudibarfeit bcr ©äu^
getf)ieren 1 ijt augcrorbcnflid)
grog. Kelten,
2a(ïtragen unb jum SIcferbau
bicnen ben ?D?enfd) bie 'ipferbe 2,
?Oiaultl)icrcn, gfclé, Ockfen 3,
De bruikbaarheid der zoog-
dieren is buitengewoon groot.
Om te rijden, te trekken, lasten
te dragen en voor deix land-
bouw dienen den mensch de
paarden, muilezels, ezels,ossen,