Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
35. wordi niet ver-
taald.
36. Taumel, n. 2.
37. bcfannt ift.
die men, uit dezelve perst 32, en die onder 33 den naam 34
van 35 boomolie 36 behend is 37.
30. gcma^ren fie 32. melc^jeé man
önrc^, (4). aué il^ncn preßt.
31. Del, n. 2. 33. unter, (3).
34. Sïïamen, m. 3.
46.
De rijkdommen der velden beloonen 1 op het einde 2 des
zomers 3 de moeite 4 der landbouwers 5. De gezondheid 6 en
de gerustheid 7 der ziel 8 zijn het voorwerp 9 der wenschen
van den verstandigen 10 mensch. Doorloopt 11 de dorpen,
en gaat in 12 de hutten 13 der arme 14 lieden, om de ge-
legenheid te vinden 15, aan de ongelukkigen 16 al het goede
te doen 17, dat in uwe macht staat 18. De kinderen der
gravin 19 beoefenen 20 de natuurlijke historie 21, en zij
kennen 2% de vogels 23 der lucht 24, de bloemen 25 der velden
en de boomen 26 der bosschen. Al 27 de voorwerpen 28 der
schepping 29 verdienen 30 de aandacht 31 der jonge 32 lieden.
1. belohnen. 13. .^ütte, f. 3. 22. fie fennen.
2. am €nbe, n. 2. 14. armen. 23. SSogel (ö), m. 1.
3. ©ommer, m. 1.
4. fOIü^e, f.
5. ^anbmann,m.4.
6. ©efunb^eit, f.
7. 3iuf)e, f.
8. ©eefe, f. 3.
9. ©egenfïanb (ä),
m. 2.
10. oernünftigen.
11. burc^laufet.
12. ge^et tn, (4).
15. um bic ©elegen^
^eit JU ftnben.
16. Unglüdltc^e, m.
3.
17. aß baé ©Ute JU
t^un.
18. baé in euren
j?rSften fïe^t.
19. ©rafin, f. 3.
20. ftubieren. [f. 3.
21. JRaturgefc^ic^ite,
24. Suft (ü), f. 2.
25. «Slume, f. 3.
26. iSaum (a), m. 2.
27. alle.
28. ©egenlïanb (ä),
m. 2.
29. ©c^opfung, f.3.
30. perbienen.
31. 2lufmerffamfeit,
f. 3.
32. jungen.
OEFENING.
Het meervoud te vormen van de volgende woorden:
baé D^r, het oor.
ber Srofc^» de kikvorsch.
bie SRadjtigall, de nachtegaal,
ber ©c^jroan, de zwaan,
baé ^orn, de hoorn.
ber Süffel, de buffel,
ber ?!Karft, de markt,
bie ^Jiufc^el, de mossel,
ber ©djranf, de kast.
baé ©emac^), het gemak.