Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
lijkenlO levens20 zijn kort 21. Het leven dos menschen gelijkt 22
aan de bloem 23 des velds. De vrienden der waarheid 24
zijn zelden 25 de gunstelingen 26 der fortuin 27. IFij schrij-
ven de rampen 29 der menschen aan de onkunde 30, aan de
ziekten 31, aan den oorlog en aan de luiheid 32 toe 28 , en
wij hellen geen ongelijk 33.
16. 2lffe, m. 3.
17. mannigfaltig.
18. Sag, m. 2.
19. menfc^lic^en.
20. Men, n. 1.
21. furj.
22. glclc^f.
29. Uebcl, n. 1.
30. Unnjilfen^cit, f.
31. Äranf^eit, f.
32. gaul^eit, f.
33. rcic l)aben nlc^t
Unrecht.
23. Slume, f. 3.
24. 2Bal)rHt, f.3.
25. feiten.
26. ®ön(ïling,m.2.
27. ©lücf, n. 2.
28. njtr f(^retben...
42.
De dieren, welker 1 vleeseh 2 gegeten wordt 3, zijn:
ossen 4, kalveren 5, hamels 6, lammeren 7, zwijnen 8, geiten 9,
herten 10, reebokken 11, hazen 12^ hoenders 13, ganzen 14, een-
den 15, duiven 16, lijsters 17, leeuweriken 18, patrijzen 19
en andere 20. [Jit 21 de haren 22 der hazen, konijnen 23,
geiten en bevers 24 maakt 25 de hoedenmaker 26 grove en
fijne 27 hoeden 28. De bijen 29 voeden zich met 30 bloe-
mensappen 31, de meeste 32 wormen 33 met wortelen 34 en
de rupsen 35 met bladen 36. Men verdeeltZl het dieren-
16. Saube, f. 3. 29. «ßlcne, f. 3.
17. ^rammetéüogel 30. nähren fic^ üon
1. beren.
2. Sleifc^), n. 2.
3. gegeffen roirb.
4. Dc^é, m. 3.
5. Äalb (ä), n. 4.
6. .Ç)ammel(a),m.l.
7. £amm (a), n. 4.
8. (Sc^jroein, n. 2.
9. Siege, f. 3.
10. Xpirfc^, m. 2.
11. 3îe^, n. 2.
12. .Çafe, m. 3.
-13. iu^n(ü), n. 4.
14. ©ané (a), f. 2.
15. (Ente, f. 3.
(Ö), m. 1.
18. f. 3.
19. Sleb^u^n (û),
n. 4.
20. anbere.
21. ané, (3).
22. .Çaar, n. 2.
23. jîaninc^en, n. 1.
24. sgiber, m. 1.
25. mad)f.
26. J^ufmai^erm.l.
27. grobe unb feine.
.28. jF)uf (Ü), m. 2.
(3).
31. SBlumcnfaft (ä),
m. 2.
32. meifîen.
33. ffiurm (u), m.4.
34. 5Burjel, f. 1.
35. aiaupe, f. 3.
36. 5)latt (ä), n. 4.
37. man treilt.
38. S^terrcicf), n. 2.
39. fecf)é.
40. 31bt^eilung, f.3.
41. ober.