Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
51
V. OPSTELLEN OVER ALLE VIER VERBUIGINGEN.
40.
De reigers 1, ooievaars 2, kraanvogels 3, snippen 4, kievi-
ten 5 en waterhoenders 6 houden zich op in 7 moerassen 8;
de zwanen 9, ganzen 10, eenden 11 en meeuwen J 2 vindt men
op IZ de meren 14 en vijvers 15. Zij voeden zich gedeelte-
lijk met IQ visschen 17. Aan 18 de rivieren 19 , zeeën 20 en
meren wonen 21 de visschers 22. De vogels en de visschen
leggen 23 eieren 24. In 25 de gaten 26 der muren 27, in
boomen en struiken of op 28 den grond 29 maken 30 de vogels
hunne 31 nesten 32 uit 33 takjes 34, wortelen 35 , stroohal-
men36, bladeren, haar, wol 37 en andere 38 zaken 39.
1. Sici^er, m. 1. 13. fïnbct man aiif, 26. Soc^ (ö), n. 4.
2. ©forct)(ö),m.2. 14. @ce,m.2. [(3). 27. s^aucr, f. 1.
15. ïcid), m. 2.
16. fte narren ^id)
jum5()cilcüon(3).
17. glfd), m. 2.
18. an, (3).
19. glug, (ü)m. 2.
20. SOïccr, n. 2.
21. roo^ncn.
22. gifc^^er, m. 1.
23. legen.
24. gi, n. 4.
25. in, (3).
41.
De dapperheid 1 der Zwitsers 2. De vindingrijke 3 geest 4
der Nederlanders 5. De jaloerschheid 6 der Spanjaarden 7. De
vrienden 8 des vredes 9 en des lijdenden 10 menschdoms 11.
De vijanden 12 des oorlogs 13. De listen 14 dervossenl5 en
der apen 16 zijn menigvuldig 17. De dagen 18 des mensche-
1. Sapferfeit, f. (3. giferfuc^f, f. 11. 5};enfcfe^eif, f.
2. gc^meijer, m. 1. 7. êpantcr, m. 1. 12. gcinb, m. 2.
8. greunb, m. 2. 13. j?rieg, m. 2.
9. griebcn, m. 1. 14. gifï, f. 3.
10. leibenben. ■ 15, guc^é (ü), m. 2.
4*
3. Jïranicl), m. 2.
4. ©c^nepfe, f. 3.
5. J?iebi§, m. 2.
6. ffiafifer^n^n (ü)
n. 4.
7. galten fic^ auf
in (3).
8. Sumpf(ü)m.2.
9. <gc^n)an(a'),m.2.
10. @ané (a), f. 2.
11. (£n(e, f. 3.
12. g)Iön)e. f. 3.
28. ober auf, (3).
29. Sobcn (ó), m. 1.
30. mad;en.
31. i^re.
32. n. 4.
33. aué, (3).
34. gmeig, m. 2.
35. SBurjel, f. 1,
36. efro^^arm,m.2.
37. SBotte, f. 3,
38. anberen.
39. Sac^je, f. 3.
3. erfïnbertfclje.
4. ©ei(ï, m. 4.
5. 9ïieberlanber,m.l.