Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
bet ©tift, puntig werktuig om
mede te schrijven of te tee-
kenen,
baê (gtift, het gesticht,
bet ©ttau§, de struisvogel,
bet ©frau§, de ruiker.
bet dwaas,
baé ïhor» poort,
baé Sud;, het laken.
baé Such, de doek.
ba<5 Söort {parole), het woord.
baê 2ßor( {mot), het woord.
bet ^OÜ, de duim.
bet gott, de tol.
bie etiffe, b. v. bie BI«i|tifte,
de potlooden.
bie êtifret, de gestichten,
bie ©trauge, de struisvogels,
bie ©trauge, (ook ©frauget) de
ruikers,
bie Sloten, de dwazen,
bie Shore, de poorten,
bie Sud)e, de lakens, {soorten
van laken).
bie Suc^et, de doeken,
bie QBorte, de woorden {in
samenhang); b. v. Söotfe
bet ©d;rift, bijbelwoorden,
bic SBÓttet, de woorden {enkele
woorden zonder samenhang:
b. V. de woorden in een
woordenboek).
bie Sollc, de duimen,
bie 3one, de tolbelastingen.
III.
Van eenige zelfstandige naamwoorden heeft men twee vor-
men voor het meervoud, eene op cr met verandering van
klinkletter; de andere op e zonder verandering van klinkletter;
waar de beteekenis zulks niet beslist, merke men op, dat de
vorm op e oud en dichterlijk is, b. v. van ©enfmal, ^anb,
©emach, ©eicanb, verkiest de dichter bie ©enfmale,
©cmanbe, enz.
Enkele andere hebben met dezelfde beteekenis, bij verschil-
lende schrijvers, verschillende uitgangen voor het meervoud.
Zoo vindt men in het meervoud: bie ©ttäuche en bie ©träu^
d;er; bie ©Cirölbe, bie ©ciDÖlber; bic gelte, bie Reiter; bie
ïSürme, bie ïöSürmet; bie SSefter, bic 25ettern; bic "ipfaue, bie
^Pfauen; bie Sierat^e, bie 3ieraf()en; bie Sornen, bie ©óriicr; enz.