Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
»Ott (3) bem ©rafe utib ben
ter be^ Shal«^» SOIannen
fochten mit (3) ©chroerte. Sie
23o(fen gehorchen ben .^äupter.
2)ie SEßeiber unb .S'inber fürchten
bie ©efpen(te. Saögchlogunb
bie ©uter pon bem SSormunbe
liegen in (3) bem Shafe-
bie Schwerter ben 5)Iänner unb
bie 55ücher ben Äinbjer.
zich met het gras en de krui-
den van het dal. De mannen
vochten met zwaarden. De
volken gehoorzamen aan de op-
perhoofden. De vrouwen en de
kinderen vreezen de spoken.
Het slot en de goederen van den
voogd liggen in het dal. Geef
de zwaarden aan de mannen en
de boekeu aan de kinderen.
EENIGE AANMERKINGEN OMTRENT DE UITGANGEN VAN
DEN EERSTEN NAAMVAL IN HET MEERVOUD.
I.
Slechts eenige uit vreemde talen, bijzonder uit het l'ransch
ontleende naamwoorden, gelijk ook de zoodanige, welker uit-
gang niet tot eene der vier verbuigingen gebracht kan worden,
vormen hun meervoud door middel der letter é; b. v. bie
©enieé, bie Ghff^/ bie Goeoné.
II.
De eerste naamval in het meervoud, van een en hetzelfde
woord, verschilt somtijds naar de onderscheiden beteekenissen
van het woord. Zie hier eenige voorbeelden:
Enhelvoud.
ber Banb, de band (van een
boek).
baé sganb, de boei, band.
baê SBanb, het lint.
bie 55anf, de bank (zitplaats).
bie 53anf, de geldbank.
ber Sgogen, de boog.
ber SSogen, het vel, (papier),
bcr 5)unb, het verbond,
baé Sunb, de bundel.
MeervÓud.
bie Sanbe, de banden.
bie 35anbe, de boeien, de banden
der vriendschap, des bloeds.
bic S5anber, de linten,
bie SSanfe, de banken,
bie 55anfen, de banken, b. v.
bie S3anfen »on Sonbon.
bie Bogen of Bogen, de bogen,
bie Bogen, de vellen, (papier),
bie BÜnbC, de verbonden.
b!e Bunbe, de bundels.