Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
EEN WOORD VOORAF ]«J i)EN TWAALFDEN DRUK.
IVare het geene bijna onveranderlijke (jeicoonte, lij elk boek een
Boorbericht te schrijven, en 't gemis daarvan eene kleine teleurstelling
voor de meeste lezers — ik zou geen voorwoord geschreven hebben.
Immers bij den twaalfden druk van een boek, mag men veilig veronder-
stellen, dat het doel en de inhoud van hel werk den gebruikers genoeg
hekend is. Eene geleidelijke methode, eene juiste keuze van die taal-
regels, welke voor eerstbeginnenden behoefte zijn en de menigte van
opstellen ter vertaling, doen den schrijver als den praktikus kennen,
die niet, om der w'dle van de volledigheid, zijne jeugdige leerlingen,
met eene menigte van uitzonderingen en opmerkingen lastig valt, maar
loien het te doen is om de beoefening eener taal, die, wat het gram-
maticale aangaat, veel meer moeilijkheden oplevert dan menig andere
vreemde taal, zoo gemakkelijk mogelijk ie maken. — Be iceinige ver-
anderingen die ik mij veroorloofd heb te maken, zullen aan het gebruik
der verschillende drukken bij klassikaal onderwijs, niet hinderlijk zijn,
daar ze meest in noten aan den voet der paginaas vermeld staan.
Moge deze twaalfde druk even gunstig ontvangen worden ah de vorige !
Zwolle. E.
Bericht.
De veertiende druk is nauwkeurig herzien, van drukfouten gezuiverd,
en met de spelregels van de Vries cn te Winkel in overeenstemming
gebracht.
1870. E.