Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
42
Mannelijk.
Enkelvoud. Meervoud.
1. bcr jïaufmann, de koopman, bic j?auf[cutc, de kooplieden.
2. bcé jïaufmanncé, des koop- bcr jïaufïcutc, der of van de
mans of van den koopman. kooplieden.
3. bem Jïaufmanne, den ^aan ben ^aujïeuten, den of aan
den koopman. de kooplieden.
4. ben jlaufmann,den koopman, bie jïaujleute, de kooplieden.
Op dezelfde wijze worden verbogen:
ber .^auptmann, de hoofdman, bcr §ul)rmann, de voerman.
de kapitein. ber J^anbroerfémann, dehand-
ber Gbclniann, de edelman. werksman.
ber3immcrmann,detimmerman. ber .^ofmann, de hoveling.
De woorden ?Oïann, man, gug of ©c^u^, voet, 9Ue§, riem,
Buc^, boek, (papier), \])funb, pond, Êotb, lood, ^nnb, bos,
3oll, duim, 9)I<l§/ kan en vat, (zekere maat), kunnen
niet verbogen worden, wanneer zij, een telwoord voor zieh
hebbende, eene bepaalde hoeveelheid, eene zekere maat, of
een bepaald gewicht aanduiden; b. v.: ctne Gompagnic Pon
adjfjig ?Oïann, eene kompagnie van tachtig man; je^n gnf;
(©cbu()) Icing, tien voet lang; brei Suc^ papier, drie boek
papier; jmci ^funb j?affee, twee pond koffie; fünf Sot^
vijf lood suiker, enz.
OPSTELLEN OVER DE VIERDE VERBUIGING.
31.
Het dorp 1 van het land 2. Het dak 3 van het huis 4. Het
gras 5 van het veld 6. Het blad 7 van het boek 8. De worm 9
op 10 het gras. Het kasteel 11 van het dorp. Het boek van
het kind 12. Het ei 13 van het hoen 14. Het hout 15 van
het bosch 16. De rand 17 van de plank 18. Het geslacht 19
1. ©orf (ö), n. 4. 8. ^ud) (ü), n. 4. 15. .^501$ (ö), n. 4.
2. £anb (a), n. 4. 9. SBurm (ü),m. 4. 16. 2Balb (a), m. 4.
3. £)ad) (a), n. 4. 10. auf, (3). 17. Dianb (a), m. 4.
4. .^aué (au), n. 4. 11. ©d)lög (ó), n. 4. 18. 55reft, n. 4.
5. ©raé (a), n. 4. 12. j?inb, n. 4. 19. @cf4>led)f, n. 4.
6. §clb, n. 4. 13. Si, n. 4. 20. ^ort (ó), n. 4.
7. sglatf (a), n. 4. 14. /pu^n (ü), n. 4. 21. in, (3).