Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
_________-u
41
baé gac^), het vak.
baé gag, het vat.
baé gelb, het veld.
baé glog, het vlot.
baé @elb, het geld.
baé ©craac^, het vertrek.
baé ©cmütf), het gemoed.
baé @cfc^(cc^)t, het geslacht.
baé ©elic^jt, het gezicht.
baé ©cfpenfl, het spook.
baé ©ciuanb, het gewaad.
baé ©laé, het glas.
baé örab, het graf.
baé ©raé, het gras.
baé ©ut, het goed.
baé .^aupt, het hoofd.
baé J^aué, het huis.
baé -C)»!}, het hout.
baé .C'Of", «Ie hoorn.
baé .Öu^tt, het hoen.
baé Jïalb, het kalf.
baé jïamtfol, het kamizool.
baé jvtnb, het kind.
baé iïicib, het kleed.
baé j?orn, het koren.
baé iïraut, het gras, kruid
baé 8amm, het lam.
baé £anb, het land.
baé gid)f, het licht,
baé 8icb, het lied.
baé Sod), het gat.
baé de maaltijd,
baé 5)ïaul, de muil, de bek.
baé ïïlefï, het nest.
baé parlement, het parlement,
baé 'ijjfanb, het pand.
baé 9vab, het rad.
baé 9legim«nt, het regiment,
baé Sïelé, de twijg,
baé 3ïinb, het rund.
baé ©c^lpg, het kasteel, het
slot.
baé Sc^rocrf, het zwaard,
baé (?pi(al, het hospitaal,
gasthuis,
baé Ï^al, het dal.
baé 2ud), de doek.
baé Sïolf, het volk.
baé 2öctb, de vrouw,
baé 2Bort, het woord.
De weinige mannelijke van deze verbuiging zijn:
bcr söfcmid)t, de booswicht, bcr Ort, het oord.
bcr @ci|ï, de geest,
bcr ©ott, de God.
bcr 3rr(^um, de dwaling,
bcr £cib, het lichaam,
bcr ^Kann, de man.
bcr 2flanb, de rand.
bcr Svcictjt^um, de rijkdom,
bcr 23ormunb, de voogd,
bcr ®alb, het woud.
bcr ?Burtn, de worm.
Eenige weinige vreemde woorden, als:
baé .^XJépital, het hospitaal, baé Jïamifol, de kamizool,
baé j?apital, het kapitaal. baé Slcgimcnt, het regiment.
De samengestelde namen, welke in mann eindigen, hebben
in het meervoud IciltC, waarvan de derde naamval eene n aan-
neemt; b. V.: