Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
öigcn ^aben bie Sa^nen (f.) ber planeten en kometen bepaald.
«pianete (m.) unb jfomcte (m.) De schuren van den boer. De
be(limmt. 2)ie ©c^jeunen (f.) beé perziken, de pruimen, de peren
Sauerné(m.). 2)ie*pjirfïc^)en(f.), en abrikozen worden rijp door
bie «Ptïaumen (f.), bie Sirnen (f.) de stralen der zon.
unb bie2lprifofen(f.)reifenburc{)
bic @(ra5le (m.) bcr ©onne (f.).
VIERDE VERBUIGING.
De woorden van deze verbuiging nemen in het meervoud
de lettergreep er aan, en behooren meest alle tot het onzij-
dige geslacht. Zij veranderen alle, in het meervoud, in de
laatste lettergrepen, de klinkers 0, e, u en au in a, ü en
au, b. V.:
O n z ij d i g.
Enkelvoud. Meervoud.
1. baé Sanb, het lint. bic Sanbcr, de linten.
2. beé Sanbeé, des lints ö/van ber Sanber, der of van de
het lint. linten.
3. bem Sanbc, het ^ aan het bcn Sanbcrn, den of aan de
lint. linten.
4. baé Sanb, het lint. bie Sanbcr, de linten.
Men ziet uit dit voorbeeld, dat het enkelvoud der vierde
verbuiging in het geheel niet verschilt van het enkelvoud der
tweede.
Volledige lijst van de zelfstandige naamwoorden
der vierde verbuiging.
a. De woorden die op t^uni uitgaan; b. v.:
baé 2)I(crf^um, de oudheid. baé gürfient^um, hetvorsten-
baé Siétr)um, het bisdom. dom, enz.
b.
baé 3iaé, het kreng. baé Suc^, het boek.
baé 21mf, het ambt. baé ©ac^j, het dak.
baé Sab, het bad. baé Senfmal, het gedenk-
baé Silb, het beeld. teeken.
baé Slaft, het blad. baé Sorf, het dorp.
baé Srctt, de plank. baé €i, het ei.