Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
511.
?01cincm Siacrgnabigiïm ifcifer unb .^crrn,
oï ©einer ?0?a/c(lat bem faifcr, k.
of 21n ©eine j?aifer(iche ^Kajcfwt.
Aan eenen koning.
Sern 2inerburd)Iauchtigtïen ©rofjma'cf)tigfïen gürfïen unb
^)errn, .^errn ïïi. 3?.
5DJcincm ültlergnabigfien Äönige unb ^errn.
of ©einer 93ïa|e(faf bem Jïönige.
in Dv.
Aan eene koningin.
Ser Surd;Iaucf;(igfren, @rogmad;figfïen gürfïin unb grau.
?9?einer Slflergnabigfïen jvónigin unb grau.
of SKajcjlat ber Königin.
in 3ï.
Aan eenen vorst.
Som Surd;laud;tig(ïen gürfïen unb ÏR.
gürften (iprinjen) ton
kleinem gnäbigften gürften unb .^errn.
of ©einer .Cod)für(ïIid;en Surd)Iaud;f ju 9i.
Aan een groothertog, of hertog zet men @rot]f)erjog, of
JP)erjog, in plaats van gürfï.
Aan eene vorstin.
Ser Surd)Iauchtigf{en gürffin unb grau, grau SR. gebor;
ne — 3)ïeiner, :c.
of 3hri> Surd;laucht ber gürfïin
Aan eene hertogin zet men .^erjogiu, in plaats van gürfïin.
» Aan eenen graaf.
Sem J^ochgebornen ©rafen unb .^«rn, .^errn Si. ©rafen
ju Si.
sDïeinem gnabigen ©rafen unb .^errn.
of ©einer .^oc^grafïichen ©naben, tc.
Aan eene gravin. '
Ser ^ochgebornen ©räftn unb grau, grau SR. gebornc. —
of 31)ro .f)0($graflichen ©nabcn, ber grau ©rSftn SR.
Aan eenen baron.
Sem J5od;n3oI;lgebornert .^crrn, .?)errn SR. SR. greiherrn ton Si.
deinem, K.
of ©einer J^ochfreiherrlichcn ©naben, tc.