Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
508.
©ec^i't, tiefgechrt, infonbcrégcehi't/ gcc^rfcft,
hochg«hi"fcfï, hochjuehrcnb, hochfljuchrenb, geëerd, zeergeëerd,
hooggeëerd enz,
Sichtbar, grogachtbar, achtbaar, groot of zeerachtbaar.
(Scncigt, hochgcncigt, hochfïgcncigt, genegen, toegenegen,
©clicbt, ftclgclicbt, hcrslfchgclicbt, geliefd, zeergeliefd.
2öcrth, fi'hr IDCrth, rocrthcif, hoch»crthc(ï, waard, zeerwaard.
©cfcha^t, »erthgcfchäftt, hoch? unb n>crthgcfchä§t, hochgcf
fcha|t, geacht, zeergeacht.
De namen, welke men als eeretitels in de plaats der per-
soonlijke voornaamwoorden stelt, zijn de volgende:
gure ?Oiajc(ïat, Uwe Majesteit,
gure ^aiferliche ?OIajcfïat, Uwe Keizerlijke Majesteit,
gure jïönigliche SKajefïat, Uwe Koninklijke Majesteit,
gure .Roheit, Uwe hoogheid.
gure jfcnigliche .C'ohclt, Uwe Koninklijke Hoogheid,
gure Durchlaucht, Uwe doorluchtige Hoogheid.
gureghurfür|ïIichcDurchlaucht,UwekeurvorstelijkeHoogheid.
gure gjcccdonj. Uwe Excellentie.
gure JP>ochgrafliche gjrccllcnj, (aan eenen regeerenden graaf)
Uwe Excellentie.
gure grcihcrrlichc g^cctlenj, (aan eenen baron, die vrije
goederen bezit, welke hij regeert,) Uwe vrijheerlijke Excel-
lentie.
gure ©nabcn, (aan edellieden) uwe genade, genadige Heer.
gure grciherrltche ©nabcn, (aan vrijheeren) hetzelfde,
gure .^'ochgrafliche ©nabcn, (aan graven) hetzelfde,
gure .^eiligfeit. Uwe Heiligheid,
gure gminenj. Uwe Eminentie.
gure .^odjmürbcn, .^ochchrroürbcn, .^ochwohlehrroürben,
SÖSohlehrwürbcn, van .^ochwürbig, .^ochchrwürbig, jc.
gure .^ochgeboren, -f>ochn)ohIgeboren, 5Bohlgcboren, .C)och?
ebclgcborcn, J^ochroohfebclgcborcn, van .dochgeborcn, .^ochwoh'^
geboren, SSohIgeborcn, K.
gure ^)ochebIe, .^»ochwohleble, SSohlcble, ic. van .^ochebel,
Jp)ochn3ohIebcl, K.
gure .^ochgelïrenge, .^ochebclgefïrenge, SBohIgefïrenge, van
.^ochgefïreng, jc.