Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
506.
79. Shcilwng^fPfï««! 1.
3mci ïWügigga'uger tn ben ©affen granffurté Sugertcn 2, alé
fte an 3iofhfct)llbé «palalé torbciglngcn, roie fcöanblich eéfei,
bag ein einjiger ?0^cann 45 sOIlHionen beg§e, ivahvcnb fte
hatten; eé muffe balb einmal getheilr njcrbcn. Siothfchllb, roclcher
jufalllg hinter ihnen ging unb baé ©cfpräch gehort hatte, flopfte
ihnen plo^lich «nf bie Schulter unb fagte: „?0;eine .^crren! jd;
„ftnbe ^hre 2lngcht 3 gegrünbet unb bin erbötig 4, bicfelbe fofort 5
„in 3luéführung ju bringen. Sic fchafeen mein Vermögen auf
„45 Siïiiiionen (Sulben. Unfer beutfdjeé SJaterlanb hat ctroa 6
„eben fo biele ginroohner, eé fommt alfo nach rid^tiger 7 3icchnung
„1 ©ulben auf ben Jvopf. .^tcr, meine .C>errcti, Ijl 3hf Slntheil,
„roomit Ich bitte, nach 3hrcm eigenen Sheilungéfpfïcm geh für
„abgefunben 8 ju erflären. ®cnn Sie jufrieben ftnb, fo hat
„mir bte Sheilung piel Vergnügen gemacht.
1. stelsel van ver- 4. bereid. 7. juiste,
deeling. 5. dadelijk, aan- 8. voldaan,
2. zich uitlaten. stonds. tevreden.
3. beschouwing. 6. ongeveer.
AANMERKINGEN.
Over eenige beleefdheden, die de Duitschers in de samenleving
en bijzonder in de briefwisseling, in acht nemen.
©nabigeé graulein noemt men eene adellijke Jonkvrouw,
eene freule.
graulein, de burgerdochters van aanzienlijke huizen.
?OIabame noemt men de burgervrouwen van den eersten of
middelstand.
9)?abemoifclle (SKamfcH), mejufvrouw, wordt ook veel gebruikt
voor jonge dochters.
3ungfer wordt bij het aanspreken weinig gebruikt.
Indien men den titel weet van den persoon, met wien
men spreekt, is het beleefder, dien daarbij te voegen, dan
slechts mein .Oeri^ te zeggen: dus moet men zeggen: .^err Baron