Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
zanten 22, die hem 23 de tijding 24 daarvan 25 brachten 26, von-
den hem opll het veld 28, met 29 den ploeg30 in 15 de hand 31.
16. üor, (3).
17. d)ri(ïlid)cn.
18. Jcitrcc^jnung
19. jum,i
20. jfonfur, m. 3.
21. gewählt.
f.
28. gelb, n. 4.
29. mtt, (3).
30. «piTug (ü), m. 2.
31. J^anb («) f- 2.
22. Slbgcfanbtc, m.
23. bie [3.
24. SRac^jric^t, f. 3.
25. baton.
26. übetbrad;fen.
27. fanbcni^nanf(3).
30.
De beleefdheid 1 en de oprechtheid 2 zijn 3 het beste 4 mid-
del 5, om de harten 6 der menschen 7 fe «otm««» 8. De wijze 9
is vriJlQ, al torsehte hij W honderd 12 ketenen 13; en Schil-
ler zegt van 14 den mensch in het algemeen 15: „De mensch
„is vrij geschapen 16, is vrij, al werd hij VI in ketenen ge-
„boren" 18. — jammer maar, dat 19 de menschen het on-
derscheid 20 tusschen 21 de vrijheid 22 en losbandigheid 23
niet altijd ter harte nemen!
1. .&6tïid;feit, f. 3. 10. i(ï frei.
11. trüge er aud).
12. t;unbert.
13. jïefte, f. 3.
14. fagt öon (3).
15. im ülügemeinen.
16. gefc^affen.
17. unb mürb' er.
18. geboren.
2. 21ufrid;tigfeif,f.3.
3. finb.
4. be|ïe.
5. sOïittel, n. 1.
6. .C)cr5, n. 3.
7. sOJmfd), m. 3.
8. JU geroinnen.
9. SiBcifc, m. 3.
19. @c^)abe nur,ba§.
20. Unterfc^)ieb,m.2.
21. 5n)ifd;cn, (3).
22. grei^eit, f. 3.
23. 3ügeaofigfcit,f.
24. nic^t immer. [3.
25. be^crjigen.
OEFENING.
Het meervoud te vormen
ber .^clb, de held.
ber glügel, de vleugel,
öer Saum, de boom.
bcr de gast.
bie Soffc^)aff/ de boodschap
baé S^ier, het dier.
baé ©efc^aft, de bezigheid,
bie S&at, de daad.
bcr JÉXIfl", heer.
van de volgende woorden:
ber ^ifc^), de tafel,
bic J^anb, de hand.
bie ï^üf/ de deur.
bcr jïopf. het hoofd,
bie 6c(ïalt, de gedaante,
baé Scifpiel, het voorbeeld,
bie SJlntlDort, het antwoord,
baé @efc^)cnf, het geschenk,
bie Sraut, de bruid.