Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
12. jfricg, m. 2.
13. jroifc^jcn, (3).
14. gtuflfc, m. 3.
15. granjofc, m. 3.
16. toerbrannf.
22. Surfe, m. 3,
23. greitag, m. 2.
24. ïOfo^r, m. 3.
25. i^ren ©eburté;
tag.
vieren 18 den zondag 19, de Joden 20 den zaterdag 21, de
Turken 22 den vrijdag 23 en de Mooren 24 hunnen geboorte-
dag 25.
17. m. 3.
18. feiern.
19. ©onnfag, m. 2.
20. 3ul>c, m. 3.
21. ©onna6enb/ni.2.
28.
De apen 1 bootsen gaarne 2 de handelingen 3 der menscheu
en de gekken de handelingen der apen na 2. De vliegen 4 gelij-
ken 5 aan de schuimloopers 6; zij proeven alle spijzen 7, zon-
der dat men haar noodigt 8. Men moet 9 de boeren 10 en
de raatrozen 11 niet verachten 12. Men bewondert 13 den
held 14 en de soldaten 15 des helds. Men zietlQ aan 17 den
hemel de staartster 18 niet meer die wij voor eenigen tijd
waargenomen hebben 19.
1. SJffe, m. 3.
2. madjen gerne...
nac^,
3. ^anblung, f. 3.
4. giiege, f. 3.
5. g[eid)en.
6. igc^maro§er,m.l.
7. fie berfuc^en aUt
(Berichte.
16. man |te^t.
17. an, (3).
18. j?omet, m. 3.
19. ben mir tjor df
niger
ad)M ^aben.
8. o^ne bag man
fte eintabet.
9. man mug.
10. qjaucr, m. 3,
11. gJiafrofe, m. 3.
12. nic^f »erachten.
13. man bcirunberf.
14. .^elt»' m- 3.
15. ©olbaf, m. 3.
29.
Cincinnatus, een 1 der edelste 2 Romeinen 3 uit 4 de tijden 5
der republiek 6, muntte evenzeer uit 7 door 8 heldendaden 9 ,
als 10 door edelmoedigheid 11, matigheid 12 en onbaatzuch-
tigheid 13. Hij werd\^ in 15 het jaar 460 vdoi 16 de chris-
telijke 17 tijdrekening 18 tot 19 consul 20 gekozen 21. De afge-
1. einer.
2. ebelfïen.
3. Slomer, m. 1.
4. aué, (3).
5. 3eif, f. 3.
6. Srei|taat, m. 3.
7. mar eben foaué;
ge5cld;nef.
8. burd), (4).;
9. .Cclt»cnti)af, f. 3.
10. alé.
11. <£belmu!^, m.
12. ©enügfamfelt,
f. 3.
13. Uneigennü^ig^
feit, f. 3.
14. er murbe.
15. in, (3).
aifi