Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
468.
bag ich bcn Slugcnblid mie?
bcrfomme.
Unb bag 2ltlcó jum l^ti fertig
fei, ich will ihn mit biefem
.^crrn trinfen.
3ch »erbe ^h^em Befehle nach^
fommen.
dat ik oogenblikkelijk we-
derkom.
En zorg, dat de tliee klaar zij,
daar ik ze met dezen heer
drinken wil.
Ik zal alles volgens uw beve-
len doen.
26.
Voor eene reis.
SBie biel iOïeilcn ftnb bon hlcï
nach SR... ?
(gé |tnb acht ?Sïeilen.
®ir merben h^wfe nicht hl"^
fommen; eé i(l ju fpat.
(£é i(ï erfï jmölf Uhr; ©ic
lüerben noch bei Jeit ba an?
fommen.
3fï ber 2Beg gut?
iïlicht befonberé; man mug burch
SÖJalber unb über glüflfe.
3(ï ber ïSeg gefährlich?
?9îan hört nichté babon; cé
i(ï eine £anb(lrage, morauf
man alle Slugenblicfc Êeute
antrifft.
©agt man nicht, bag Sïauber
in ben SSälbern mären?
€é hat feine ©efahr, meber bei
Sag noch bei Jßacht.
53:lchen îBeg mug man nehmen?
ÏÏJcnn ©ie nah« an ben Berg
fommen, fo muffen ©ie ftch
jur Siechten menben.
3ch banfe 3hnen.
Hoe veel uur ligt N. .. hier
van daan?
Acht uur.
"Wij zullen er heden niet kun-
nen aankomen, daar het te
laat is.
Het is eerst twaalf uur; gij
zult er nog bij tijds aanko-
men.
Is de weg goed?
Niet te best; men moet bos-
schen door en rivieren over.
Is de weg gevaarlijk?
Daarvan hoort men niets; het
is een rijweg, op welken
men alle oogenblikken volk
ontmoet.
Zegt men niet, dat er zich
roovers in de bosschen op-
houden ?
Er is geen gevaar, noch bij
dag, noch bij nacht.
Welken weg moet men nemen?
Wanneer gij dicht bij den berg
gekomën zijt, moet gij de
rechterhand omslaan.
Ik dank u.