Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
463.
brcißig Shal«/ fechjiS ■Sîrcu?
è«.
S?kt i(î ©eits-
teh banfe mein .Ç)err!
dertig daalders en
kreutzers.
Zie daar uw geld.
Ik dank u, Mijnheer!
zestig
21.
De vreemdeling en de kleermaker.
?0ïeln ^tn, man hat mir ge?
fagt, @te »erlangten mid; ju
fprechen.
@inb @ie ber ©chnciber, t>on
roeldjcm bcr .Ç)err 3Î. mit
mir gefprochcn hat?
3a, mein JÇ)err, ju bienen.
■2Sollcn ©ie mir roohl baé g)îa§
JU einem jîlelbe nehmen?
Siecht gern?
aBann »erlangen ©ie eé?
Sflâchfîen ©onntag.
Sie Seit ifî fehr furj, bod; »iß
ich mein ?9ïöglichfïeé thun.
•2Bcnn ©ie nicht 3hr ffiort hal?
ten motten, fo »crfprechen
©ie eé nicht,
©i« foHcn eé gemi§ befommen.
SSann motten ©ie fommen unb
mir baé fleib anprobiren?
jfünftigen greitag.
Um mie »iel Uhr?
©le haben nur ju befehlen, eé
i(ï mir atteé €iné.
3n bem gatte, fommen ©le
îOîorgené früh«
Um melche 3«lt flehe» ©ie Se?
i»öhnlich auf?
Um fteben Uhr.
Mijnheer! men heeft mij ge-
zegd, dat gij mij wenscht
te spreken.
Zijt gij de kleermaker, van
wien de Heer N. met mij
gesproken heeft?
Ja, Mijnheer, om u te dienen.
Wilt gij mij de maat voor
een kleed nemen ?
Zeer gaarne.
Wanneer begeert gij het te
hebben ?
Tegen Zondag.
De tijd is zeer kort, maar ik
zal mijn best doen.
Wanneer gij niet uw woord
houden wilt, moet gij het
niet beloven.
Gij zult het zeker hebben.
Wanneer wilt gij komen, om
mij het kleed te passen?
Aanstaanden Vrijdag.
Tegen welk uur?
Gij hebt slechts te bevelen,
het is mij hetzelfde.
Als dit zoo is, kom dan des
morgens.
Hoe laat staat gij gewoonlijk
op ?
Te zeven uur.