Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
462.
Sie roerben boch ctroaé nach?
laffen?
£)a ich gar nicht ju cid gefragt
habe, fann ich mir auch n'ch'^
abbingen laffen.
Sie befommen boch nicht bafür,
roaé fte »erlangen.
Sllleé, roaé Ich t^n fann, l(ï
eé Shnen um jroci
unb fechäig treujcr ju geben.
Saé ifl in ?23ahrheit ju theuer.
Sé ifl t5iclmehr fehr billig.
?ß3ohlan, fchneiben Sie jehn
€aen ab.
Gij zult u evenwel iets laten
afdingen ?
Daar ik niet overvraagd heb,
kan ik mij ook niets laten
afdingen.
Gij krijgt toch daarvoor niet,
wat gij vraagt.
Alles, wat ik doen kan, is
het u voor twee daalders en
zestig kreutzers te laten.
Waarlijk het is te duur.
In tegendeel het is zeer goed-
koop.
Wel nu dan, snijd er tien ellen
af.
20.
Brauchen Sie fein putter?
3a, mein Jg)crr, haben Sie
etroag?
Sehr gufeg.
SSolIcn Sie feibencg ober rool?
Icncg?
3ch möchte gern Saffet haben.
iüofcnfarbcnen ober blagblauen?
Üiofenfarbenen.
Sa haben Sie fehr guten.
5Sie Sheucr bie Oc?
ginen Shaler.
3fl baö nicl)t ju »lel?
Slein, mein .^crr! SSie »iel gtten
brauchen Sie?
Sechö €-aen.
Sa ftnb fte.
3e§t machen Sie gefäaigfl bie
üiechnung?
<£ß macht in aHem jrod unb
Hebt gij geene voering noodig?
Ja, Mijnheer! hebt gij die?
Zeer goede.
Belieft gij zijden of ^wollen
te hebben?
Ik wilde gaarne taffhebben.
Rozenkleurig of lichtblauw?
Eozenkleurig.
Zie daar zeer goed.
Hoe duur is hiervan de el?
Eenen daalder.
Is dat niet te veel.
Wel neen, Mijnheer! Hoe
veel ellen moet gij hebben?
Zes ellen.
Daar hebt gij ze.
Wilt gij nu, als het u belieft,
de rekening opmaken?
Het maakt in alles twee en