Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
459.
Unferfchieb im ©piclcn.
3ch mcig cö roohl; aber roag
©ie nicht fönnen, fönnen
©ie ;a noch lernen.
3ch fpiele alle Sage, um mich
JU üben.
©ie haben Siecht, benn bie
SKuftf iff eine »on ben ange?
nehmffen 23ergnügungcn.
Tusschen spelen en spelen is
onderscheid.
Dat weet ik wel; maar wat
gij niet kunt, kunt gij nog
leeren.
Ik speel alle dagen, om mij
te oefenen.
Gij doet zeer wel; want de
muziek is een der
naamste vermaken.
16.
ÏJBerben fte biefen Slbcnb iné
Sheafer gehen?
3ch roeig eé nicht; roenn mich
mein 33etter abholt, fo roer?
be ich hinein gehen.
jF)at er fchon mit 3hnen batjon
gefprochen?
gr hat mir noch nichté batjon
gefagt, aber biefen SRach?
mittag njirb er mich befuchen,
unb bann roirb er eé geroig
thun.
Unb roenn er eé nicht thut, fo
roerben ©iebaponanfangen?
S^ein, baé gefchieht nicht: roenn
er nichté bapon fagt, fo
roerbe ich auch nicht baPon
reben.
Unb et roirb ©ie noch recht
fchön barum bitten müffen?
Saé perfleht ftch.
Um roieber auf baé Sheater
JU fommen: laffcn ©ie mich
gefälligfl rolffen, roenn ©le
biefen 2lbenb h'nein gehen.
Gaat gij dezen avond naar
den schouwburg?
Ik weet het niet; als mijn
neef mij afhaalt, ga ik er
heen.
Heeft hij er reeds met u van
gesproken ?
Hij heeft er mij nog niets van
gezegd, maar dezen namid-
dag zal hij mij komen be-
zoeken, en dan zal hij het
zekerlijk doen.
En wanneer hij het niet doet,
zult gij er dan van ophalen?
Neen, dat gebeurt niet: als
hij er niets van zegt, zal
ik er ook niet van spreken.
En hij zal u daarom nog moe-
ten verzoeken?
Dat spreekt van zelf.
Om weder op den schouwburg
te komen: laat mij, als het
u belieft, weten, als gij er
dezen avond heen gaat, dan