Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
458.
14.
2Barum tcinfen ©ie
.S'apc nicht, meine 5Ber?
thefïe? ©chmecft er
nicht?
€r fchmcdt mir ûberané gut;
aöein ich trinfe ihn nicht
gern h^ig.
3ch auch nicht; aber er i|l
nicht mehr heiß.
3Bo i(l 3hre Saffe?
3ch banfe 3hnen; ich tüerbe
nicht mehr trtnfen.
9îur noch eine cinjtge Safe.
©Ie befehlen eS, ich muß alfo
gehorchen.,
3ch habe nichts ju befehlen;
fonbern Ich bitte ©ie nur.
Sie ftnb JU höflich.
Unb ©ic, ©le machen ju t)icl
Umfîânbe.
Waarom drinkt gij uwe koffie
niet, mijne Waarde? smaakt
zij u niet.
Zij smaakt mij zeer goed; maar
ik drink ze niet gaarne heet.
Ik ook niet; maar zij is niet
meer heet.
Waar is uw kopje?
Ik dank u; ik drink niets meer.
Nu, nog eentje.
Gij beveelt het, ik moet dus
gehoorzamen.
Ik heb niets te bevelen, maar
ik verzoek u slechts.
Gij zijt al te beleefd..
En gij maakt te veel kompli-
menten.
15-
fierncn ©ie noch jcichnen unb
sDIuftf?
3a, ?OIabemoifellc.
-5Ble lange lernen ©le nun fchon
50Iufif?
gS ftnb fchon bret 3ahr.
§ür blcfe furje Jeit haben ©ie
eS fehr weit gebracht (ha?
ben ©le große gortfchritte
gemacht).
3ch wollte, baß er mahr a^ärc.
3n SBahrheit, ©ie fpielen fchon
hübfch iflaöier.
Leert gij nog teekenen en
muziek ?
Ja, Mejufvrouw!
Hoe lang hebt gij reeds de
muziek geleerd?
Eeeds drie jaar.
Gij hebt, voor dezen korten
tijd, zeer groote vorderin-
gen gemaakt.
Ik wensehte, dat het waar ware.
In waarheid, gij speelt reeds
aardig op het klavier.