Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
4.57
roem fott tch fprec^eni^
ïKitt benen, bie ©ie anreben
roerben.
diejenigen, roelc^e mir biefe
erjeigen, ftnb fafï atte
gefc^idter alé ich-
Sefto beffer für ©te, benn ©te
haben mehr Saugen baoon.
Met wien zal ik spreken?
Met diegenen, welke tot u
spreken.
Diegenen, welke mij deze eer
aandoen, zijn bijna allen
bekwamer dan ik.
Zoo veel te beter voor u, want
dan trekt gij er meer nut uit.
13.
Tusschen twee Dames.
©Uten Sag, ?Oïabemoifette.
€i! Shre ©ienerinj fommen
©ie enblich einmal? 3ch habe
©ie mit Ungebulb erroarfet,
©ie roerben mir »erjeihen, meine
Siebe. 3ch fonnte nicht eher
fommen.
ïSaé bie Urfache anbelangt,
bie rootten roir ftittfchibeigenb
übergehen,
©e&cn ©ie ftch sefättigft.
Wie beftnbcf ftch ^rau
?0?ufter?
©ie beftnbet ftch beffcr
alé gcfïern.
Saé freut mich. ^Wachen ©ie
ihr meine gchorfamfle (Em?
pfehlung.
3ch banfe ich tt>erbe
eé auérid)tcn.
.paben ©ie ftch gefïcrn auf bcm
Satte recht amufirt?
©0 jicmlich.
Um rote »iel Uhr finb ©ie nach
J^aufe gefommen?
Um halb jroölf.
Goeden dag, Mejufvrouw.
Uwe dienares, komt gij einde-
lijk eens? Ik heb u met
ongeduld verwacht.
Gij zult mij vergeven, mijne
Waarde? ik kon niet eerder
komen.
Wat de reden betreft, deze
zullen wij met stilzwijgen
voorbijgaan.
Ga zitten, als het u belieft.
Hoe vaart mevrouw uwe moe-
der?
Zij vaart van daag beter dan
gisteren.
Daar ben ik blijde om. Ik bid
u, haar van mijne eerbiedige
achting te verzekeren.
Ik dank u; ik zal het niet
nalaten.
Hebt gij u gisteren op het
bal braaf vermaakt?
Redelijk wel.
Hoe laat zijt gij te huis geko-
men?
Om half twaalf.