Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
d. De mannelijke: ©tamant, ^afan, j?apaim, ^mpofï,
ful, pantoffel, ^rafeft, ï^falm, iitubin, Siraftat,
en de onzijdige: 3nfcft, ^ronom, Statut, 25crb.
£)aé het hart, kan in de eigenlijke beteekenis regel-
matig naar de tweede verbuiging gaan; doch in de oneigen,
lijke beleekenis wordt het gewoonlijk aldus verbogen:
baé .^erj, beé .^erjené, bem -C>erjen, baé -perj, Meerv., bic ^erjen, enz.
111. OPSTELLEN OVEK DE DEKDE VERBUIGING.
21.
De naam 1 van den graaf. De knaap 2 van den herder 3.
De daden 4 van den held 5. De vreesachtigheid G van den
haas 7. De kleur 8 der rozen 9 , anjelieren 10 , tulpen 11 en
hiacinten 12. De grootte 13 der zon 14 en der aarde 15.
De sterkte 16 van den leeuw 17 en de wreedheid 18 der
hyena 19. Breng den haas en de snippen 21 aan den bode 20.
8. garbc, f. 3.
9. Siofe, f. 3.
10. ?Rclfc, f. 3.
11. Xuipe, f. 3.
12. J^i;acint[)e, f. 3.
13. ©róge, f. 3.
14. (gonne, f. 3.
22.
De menschen 1 eten 2 de peren 3, de pruimen 4, de aard-
beziën 5, de oranjeappels 6, de kersen 7, de abrikozen 8 en de
citroenen 9, alsmede 10 de rapen 11, de erwten 12 , de boo-
nenl3 en de komkommers 14. Het vleesch.,15 der ossen 16
is heter 17 , dan 18 het vleesch der koeien 19, der hamels 20
en der varkens 21. De eenden 22 zijn goedkooper 23 te
1. 3ïamen, m. 3.
2. j?nabc, m. 3.
3. J^irt, m. 3.
4. 2:r)at, f. 3.
5. ^clb, m. 3.
6. gurcf>tramfeif,f.3.
7. Jpafc, m. 3.
15. (£rbc, f.
16. etarfc, f. 3.
17. Soroe, m. 3.
18. ®rauramfcit,f.3.
19. ^i;ane, f. 3.
20. Qjotc, m. 3.
21. ec^incpfc, f.3.

1. lOïenfc^, m. 3.
2. cflTcn.
3. 55irnc, f. 3.
4. Pflaume, f. 3.
5. e-rbbccre, f. 3.
6. <pomeranjc, f. 3.
7. Wc^e, f. 3.
8. 2Jprifofc, f. 3.
9. Zitrone, f. 3.
10. fo lüte aud).
11. Slübc, f. 3.
12. Qrrbfe, f. 3.
13. So()ne, f. 3.
14. ©urfc, f. 3.
15. glcifc^, n.
16. Dct)é, m. 3.
17. i(l bciTcr.
18. alé.
19. jfu^, (ü) f. 2.
20. @cfcöpé, m. 2.
21. @c^mein, n. 2.
22. gute, f. 3.
23. ftnb woljifcller.
24. ju unterhalten.