Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
453
gaffen ©ie fich bie geber v»on
gehrer fchneiben.
Sag mitl ich auch
SJïein .^err, feien ©ie fo gütig
unb fchneiben ©ie mir biefe
geber.
5}iit Dielem 23ergnügcn.
2ich, mag habe ich boch fchlech?
teg Rapier.
3ch bitte ©ie, fehen ©ie nur,
ipie eg fließt.
•23arum faufen ©ie fein bcffcreg?
'IBcnn man eg anficht, fo fcheint
eg gut JU fein.
Laat uwe pen door uwen mees-
ter vermaken.
Dat zal ik ook doen.
Mijnheer! heb de goedheid mij
deze pen te vermaken.
Met veel vermaak.
Ach, wat heb ik slecht pa-
pier !
Ik bid u, zie eens, hoe het
vloeit.
Waarom koopt gij geen beter?
Op het oog schijnt het goed
te zijn.
8.
X

3ch bitte ©ie, mein
ben ©ie mir ein menig pon
3hwJ^inte, benn bie meinige
ill JU bicf.
Sa haben ©ie ein roenig.
3ch banfe 3f)n«n.
-Çiabcn ©ie 3h« 25orf(^rift ge?
fchriebcn?
3a, ich habe fte gefchrieben,
bag Satum auggenommen.
Sen icicuielftcn beg 5)îonatg
haben loir?
2Bir haben ben Sritten.
©ic fchrciben ju gefchminb.
5Bcnn ich langfamer fchreibe,
roerbe ich nicht fertig.
©ie haben noch S'it genug.
3ch fenne aber meine gection
noch nicf)t.
3c(; lüia fîe ©ie einmal her?
fagcn laffcn.
Ik bid u, Mijnheer! geef mij
een weinig van uwen inkt,
want de mijne is te dik.
Daar hebt gij een weinig.
Ik dank u.
Hebt gij uw voorschrift ge-
schreven ?
Ja, ik heb het geschreven,
behalve de dagteekening.
Den hoeveelsten hebben wij?
Wij hebben heden den derden.
Gij schrijft te gauw.
Zoo ik langzamer schrqf, krijg
ik niet gedaan.
Gij hebt nog tijd genoeg.
Maar ik ken mijne les nog niet.
Ik zal ze u eens laten opzeg-
gen.