Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
4.4.9
SSann rootten êie mich btfu^^
chen?
Äünfdgen ©onntag.
?Bïorgenó ober 9tachmittagé?
üïach bem ?9Ii(taget]en.
3ch roerbe ©ie alfo erroarten.
geben ©ie roohf.
Wanneer komt gij mij bezoe-
ken?
Aanstaanden Zondag.
Voor of na middag?
Na het eten.
Ik zal u dus verwachten.
Vaarwel.
2.
©nfen Slbenb, mein lieber Goeden avond, waarde vriend,
grennb.
9Bohin gehen ©ie fo gefchminb?
3ch Witt nach -Oaufe gehen.
Unb roo fommen ©ie her?
fomme »om j?a|feehaufe.
aßaS fagt man guteS JßeueS
allba?
g?id;tS befonberS; eS t(t nicht
ber ?9tühe roerth baoon }U
reben.
.^aben ©ie bie Leitung nicht
gelefen?
3a, id> h<^be fte gelefen.
9vttn, mß melbet ftc »om
Kriege?
©0 toiele ftch rciberfprechenbe
©achen, bag man nicht raeig,
roaS man baöon glauben fott.
Waar gaat gij zoo spoedig naar
toe?
Ik ga naar huis.
En waar komt gij van daan ?
Van het koffiehuis.
Wat nieuws heeft men daar?
Niets bijzonders; het is de
moeite niet waard, er van
te spreken.
Hebt gij de courant niet ge-
lezen ?
Ja, ik heb ze gelezen.
Wel nu, wat meldt zij van
den oorlog?
Zoo veel tegenstrijdigs, dat
men niet weet, wat men er
van gelooven moet.
3.
3hr Siener, mein .^crr!
SOïein Jp)err! ich bin bcr gh^^se.
iffiie (ïeht'émitberöcfunbheit?
14" DRUK.
Uw dienaar. Mijnheer!
Mijnheer! ik ben de uwe.
Hoe staat het met uwe ge-
zondheid ?
29