Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
448.
3n grma'gung jic^cn.
gür gtroag (!cf)cn.
3m Sieben (tecEen bleiben.
Sro^ bieten.
Jg)eimtich lachen.
Sie ©otteggele^rheit, bie SJrj?
neifnnff ftubiren.
3ura (fubiren.
Slngivenbig lernen.
Sie 21ufrd;rift auf einen Brief
fe^en.
3u gnbe bringen.
Sticht umhin Ei>nnen.
©chilbmactje (fehen.
Sag ©emehr prafentiren.
33iit Sturm einnehmen.
Sen Sieg baoon tragen.
In overweging nemen.
Voor iets instaan.
In liet gesprek blijven steken.
Trotseeren.
In zijn vuistje lachen.
In de godgeleerdheid, de me-
dicijnen studeeren.
In de rechten studeeren.
Van buiten leeren.
Het adres op eenen brief zetten.
Ten einde brengen.
Niet kunnen nalaten.
Op schildwacht staan.
Het geweer presenteeren.
Stormenderhand innemen.
De overwinning behalen.
GEMEENZAME SAMENSPRAKEN.
1.
Tusschen twee vrienden.
©Uten SWorgen, (guten Sag)
mein S;>m.
ffiie befinben Sie (ïd;?
3ch befinbe mich raohl, ©ott
fei Sanf.
Unb rcie (feht'g um 3hre ©c?
funbheit, mein ■^ml
Sehr roohl, ju 3hren Sicn(ïcn,
(3hnen aufjumarten).
3d; habe Sie ja lange nicht bei
mir gefehen.
3ch gehe fehr feiten aué.
Goeden morgen, (goeden dag)
Mijnheer.
Hoe vaart gij ?
Ik vaar. God dank, zeer wel.
En hoe gaat het met uwfe ge-
zondheid, Mijnheer?
Zeer wel, om U te dienen.
Ik heb u in langen tijd niet
bij mij gezien.
Ik ga zeer zelden uit.