Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
440.
Unöcrfchämt, oiibescliaamd. ®eld), week.
UnüoHfommen, onvolmaakt. ÏBeit, wijd.
Unüorfichtig, onvoorzichtig. aßeitläufi'g, wijdloopig.
UnroilTcnb, onwetend. 2BcH, verwelkt.
Unroürbig/ onwaardig. S[Bid)tlg, gewichtig.
Unüberroinb? onoverwinne- Sffiilb, wild.
lid), lijk. 2i3illfommen, welkom.
Unjcrtrcnnitch, onscheidbaar. SBohlgencigt, weigenegen.
Sßafcrilch/ vaderlijk. ÖBohlfeil, goedkoop.
Vcrblnblich, verplichteTid. SBohlgemuth, welgemoed.
Verborgen, geheim. 5öohlge)taltet, welgemaakt.
Verborbcn, bedorven. 9Bohlfchme; lekker, smake-
Verbrieglid), verdrietig. cEenb, lijk.
Vergänglich/ vergankelijk. ïQunberbar, wonderlijk.
Vergnügt, vergenoegd. aBunberlich, wonderlijk.
Verliebt, verliefd. 2Bürbig, waardig.
Vermeffen, vermetel, stout J ' moedig. woest.
Verioegen, tecf, "SiBüthenb, 3ahm, woedend, tam.
Vernünftig, redelijk, ver- Sänfifch, twistziek.
standig. 3art, teeder.
Verftänbig, verstandig. 3citlid), tijdelijk.
Vcrflopft, verstopt. Jerbrechlich, broos.
Vertraulich, gemeenzaam. Sicrlich, sierlijk.
Verwirrt, verward. Sornig, toornig.
Verrounbert, verwonderd. Sufünftig, toekomstig.
Vierecfig, vierkant. Aufrieben, tevreden.
QBachfam, waakzaam. 3roeifelhaft, twijfelachtig.
Werkwoorden.
Beten, bidden (totGod).i2inbefcn, aanbidden.
Sinrufen, aanroepen. ©ich wunbern, zich verwonde-
ïïlieberfnien. nederknielen. ren.
2iuf|lehen, opstaan. Vcrfprechen, beloven.,
©ingen. zingen. ©ich belfern. zich verbeteren,
SJvuficircn, muziek maken. 5öort halten, woord houden.
Beleihten, ✓ biechten. Soben, loven, prijzen.