Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
ook bcr ^prinj, de prins, bcr Sprann, de tyran.
De woorden, welke op r eindigen en den klemtoon niet
op de laatste lettergreep hebben, nemen slechts eene n aan,
als: bcr Ungar, de Hongaar, bcr ïïïad)bar, ber SBauer, in den
tweeden naamval: beé Ungarn, enz.
.^crr, neemt gewoonlijk in het enkelv. n en in het meerv. en.
De vrouwelijke zelfstandige naamwoorden, die niet op er
of el uitgaan en niet bij de lijst der tweede verbuiging zijn
opgegeven, worden mede naar deze verbuiging verbogen. Zij
blijven onveranderd in alle naamvallen van het enkelvoud en
eindigen meest alle in c, ^üt, feit, inn, ei, ung, fdjaft en
somwijlen in at. Bij de eerste wordt alleen eene n in het
meervoud gevoegd, omdat zij reeds eene e in het enkelvoud
hebben, b. v.:
V r o u w e 1 ij k.
Enhelvoud. Meervoud.
1. bic @d)nalle, de gesp. bie ©c^nallcn, de gespen.
2. ber ©c^naÖe, van den gesp. bet ©c^naHen, der of van de
gespen.
ü. ber ©c^naHe, den of aan ben ©d)nallen, den of aan de
den gesp. gespen.
4. bic ©d;naC(c, den gesp. bie ©djnaHcn, de gespen.
Zie hier nog eenige voorbeelden:
bie j?ird;e, de kerk.
bie ©d;ule, de school,
bie ©cige, de viool,
bie j?üd}e, de keuken,
bie SBicge, de wieg.
bie Safd^e, de zak.
bie SiBage, de waag.
bie ^lage de klacht,
bic Êügc, de leugen,
bie 5Bunbe, de wond.
bie ©tunbe, het uur.
bie Sf^S«' 'i® vlieg,
bie ©trage, de straat,
bie 2aube, de duif.
bie j?rone, de kroon,
bie Sgetrügerei, de bedriegerij,
bie U^r^ het horloge,
bie de courant,
bie 3ïed)nung^de rekening,
bie ^fïanje, de plant,
bic geige, de vijg.
bic .S'utfd)e, de koets,
bie jfranl^eit, de ziekte,
bic ©clegen^eit, degelegenheid.
bie 93egeben^eit, het voorval,
bie ©robfjeit, de onbeschoftheid,
bie SRarr^cit, de gekheid,
bie Ï^Ot^eit, de dwaasheid.