Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
;3i
M a n n e 1 ij k.
Enkelvoud. Meervoud.
1. bcr Oraf, de graaf. bic ©rafcn, de graven.
2. bcó ®rafcn^ des graven of bcr Orafcn, der of van de
van den graaf. graven.
3. bcm ©rafcii/den ^aan den ben ©rafcn, den of aan de
graaf. graven.
4. ben ©rafcn, den graaf. bic (Brafen/ de graven.
Volledige lijst der man nel ij ke zelfstandige
naamwoorden van de derde verbuiging.
a. alle mannelijke zelfstandige naamwoorden, die uitgaan op c:
bcr 'Jlffc, de aap. bcr .S'nabc, de jongen,
bcr 53otc, de bode. bcr @acf)fc, de Saks.
Uitgezonderd: ber jfafc, de kaas, meerv. bic Jïafc.
h. vele éénlettergrepige persoons- en diernamen.
bcr S5ar, de beer. •
ber 33cmer, de boer.
bcr §ürfl, de vorst,
ber de gek.
bcr @eno§^'de deelgenoot,
bcr ©i'fcfl, de gezel.
/ bcr ^nfag, de ingezetene,
ber ?OJcnfrf), de mensch.
bcr Sïac^bar, de buurman,
bcr JRarr, de zot, de gek.
bcr Odjé, de os.
bcr @c()clm, de schelm.
bcr ©eroerf de bergwerkver- ber @cf)enf, de kastelein.
eeniging.
ber de musch.
bcr J^agcjïolj de oude vrijer, bcr J^or/ de dwaas,
bcr .^etb/ de held. bcr 2rud)fc§, de voorsnijder,
ber .^err, de heer. bcr 35orfa^r, de voorzaat,
ber de herder. bie SSorfa^rcn, de voorouders.
c. De volksnamen, welke niet in de eerste verbuiging be-
grepen zijn, b. V.:
bcr ^ofaf, de Kozak, bcr tOiO^r, de Moor, bcr Ungar, de
Hongaar, bcr Tartar, de Tartaar.
d. Vele vreemde persoonsnamen op: at, anf, cnt, if, aft,
ift, oft, et, It, of, ook die met log, fop^, nom en dergelijke
grieksche woorden samengesteld zijn; b. v.:
bcr ©tubenf, de student, bcr ?0ionarc6, de monarch, bcr
ï^colog, de godgeleerde, ber Slétronom, de sterrekundige, bcr
55lumi(t, de bloemist, ber s^rift, de christen.