Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
423
2lfrtfancr, Afrikaan. (£hri(ïiania. Christiania.
Slmerifa, Amerika. ©c^tPeben, Zweden.
2lmcrifancr, Amerikaan. ein ©chmebe, een Zweed.
2lu(ïrali<n, Australië. ©tocfholm. Stokholm.
3nblcti, Indie (*). 3lu§lanb, Eusland.
Dlîlnbicn, Qostindie. ein 3ïu(fe, een Eus.
SBcfîlnbicn, Westindie. «Petersburg, Petersburg.
3nbtancr, Indiaan. Ungarn, Hongarije.
ein SKo^r/ een Moor. ein Ungar, een Hongaar.
bcr aBilbc, de wilde. Ofen, Ofen.
bie Sürfct, Turkije. cin Surfe, 3. een Turk.
jîonfïantinopel, Konstantinopel, ein ©ac^fe, een Saks.
italien, Italië. ^reugen, Pruisen.
Italiener, Italiaan. ein ^reußc. een Pruis.
3îom, Eome. .Reifen, Hessen.
3îeapcl, Napels. ein .^effe, een Hes.
Vcncbig, Yenetie. .^anuopcr. Hanover.
bic 9îicbcrtanbc, deNederlanden..Ç)annOPcrancr, Hanoveraan.
SBi>hmcn, Bohemen. ein Bö^me, een Bohemer.
©enf, Geneve. .^oUanb, Holland.
Simfferbam, Amsterdam. .^oUanbcr, Hollander.
«polen/ Polen. ein «polC/ een Pool ofPo-
.Çaag, 's Gravenhage. 53ïal)ren, Moravie. (lak.
©(et)ermarf, Stiermarken. ©riecf)enlanb, Griekenland.
bie ©c^roeij. Zwitserland. ein ©rieche. een Griek.
ein ©chi®eijer. een Zwitser. Baicrn, Beieren.
Bafel, Bazel. Belgien, Belgie.
©d;a|fl)aufen, Schaf hausen, ein Belgier, een Belg.
Surid) / Zurich. Brü(fel, Brussel.
bie îllpen, de Alpen. Süftic^, Luik.
Scutfchlanb, Duitschland. glanbcrn, Vlaanderen.
ber Sentfche, de Duitscher. ein glamäubcr. een Vlaming.
SSien, Weenen. .^cuncgau, Henegouwen.
Berlin, Berlijn. Somen, Leuven.
Defîrcich, Oostenrijk. Sölu, Keulen.
(*) De namen van landen, die in het Nederlandseh i 3p ie uitgaan, hebben
in het Hoogduitsch tCtl! Arabie, SltCliiett.