Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
402.
jfü^nhetr,
Beflanbigfelt,
Cajcnfc^dichfett,
Seutfeligfett,
©crechtigfcit,
ï>k ©nabe,
greigcblgfelt,
bk ©rogmuth,
Sergeltung,
Belo^nung,
baé ©efchenf,
grfenntlichfcit,
©efaCigfcit,
3ïachgkbigfcit,
(Ehrbarfelt,
bk 3ïechtfchaf?
fen^eit,
bct 3?eib, 2.
bcr Shrgcij,
ber Jp)ochnjuth,
bk !pracf;t,
ber SJufiüanb,
bie JïolTcn, Un?
foficn,
bk gitelfeit,
JF)cfIichfclt,
ber ©etj,
bct ©cijhalé,
©parfamfeit,
Serfchrocnbung,
2Scrfchi»cnber,
bcr gkig, 2.
bk gaulheit,
cin Sauknjer,
?Oiügtggang,m.
stoutheid,stout-
moedigheid.
bestendigheid,
menschelijkheid
minzaamheid,
rechtvaardig-
heid,
de genade,
milddadigheid,
de grootmoe-
digheid,
vergelding,
belooning.
het geschenk,
erkentelijkheid,
gedienstigheid,
toegevendheid,
eerbaarheid,
de rechtscha-
penheid,
de nijd.
eergierigheid,
de hoogmoed,
de pracht,
de uitgaaf,
de kosten, on-
kosten,
de ijdelheid.
beleefdheid,
de gierigheid,
de gierigaard,
spaarzaamheid,
verkwisting,
verkwister,
de vlijt,
de luiheid,
een luiaard,
ledigheid.
Unmagigfcit,
dn grcffcr, 1.
bie aSijnerd,
.Jrunfcnheit,
ïrunfenbolb,
bie ©rob^eit,
cin ©robian,
Unbanfbarfdt,
bcr Unbanfbare,
ïrculofïgfdt,
ber ?OJdneibige,
©chmeichdet,
©c(;mdd;kr,
bie Sügc,
ber Sügncr,
bk Boéhdt,
bk DJarrhdt,
ber Sïarr,
cine Spartin,
bk Shorhetf,
cin Shor, m.
bk Summhdt,
ber Snramfopf,
Unroiffcnhdt,
dn ©ecE, 3.
2augcnid;té,
ber Betrug, 2.
ber Betrügct,
Serratherd,
ber Serrather,
bic ©ünbc, 3.
cin ©ünber, m.
bk Bugc, 3.
baé 3Serbrcchen,
ber Uebelthatcr,
ber ©kb(ïaf;I,
ein Sieb,
onmatigheid,
een vreter,
de zuiperij.
dronkenschap,
de dronkaard,
de lompheid,
een lompert.
ondankbaar-
heid,
de ondankbare,
trouweloosheid,
de meineedige.
vleierij,
vleier,
de leugen,
de leugenaar,
de boosheid,
de gekheid,
de gek.
eene zottin,
de dwaasheid,
een dwaas,
de domheid,
de domkop,
onwetendheid,
een gek.
deugniet,
het bedrog,
bedrieger,
verraderij,
de verrader,
de zonde,
een zondaar,
de boete,
de misdaad,
de misdadiger,
de diefstal,
een dief.