Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
------- ^
401 ji
bie ïOccinimg, de meening. grcunbfd;aff. vriendschap.
(Bebächtnig, n. geheugen. bie Steigung, de neiging. '
Erinnerung, herinnering. bie Scibenfchaft, de drift, de j
Einbilbung, verbeelding. hartstocht. i
ber Sraum, de droom. bie Siebe, de liefde.
bie Ueberlegung, het overleg. 3artlid;feit, teederheid.
ber ©ebante. de gedachte. jFjcrjiichfeit, hartelijkheid.
bie gurcht. de vrees. Sïebenbuhter, mededinger.
1 ber 6d;re(fen, de schrik. ein Vertrau? een vertrouwde. '
baé Erfïaunen, de verbazing. ter.
1 bic SSeiéheit, de wijsheid. ber Verbacht, de verdenking.
bie j?Iug[>eit, voorzichtigheid, ber Slrgwohlt, de argwaan.
baé ©cmiflTcn, het geweten. bie Eiferfucht, de jaloezie, de
bie jF>offnung, de hoop. minnenijd.
Serjroeiflung, wanhoop. gcinbfchaft. vijandschap.
ber 3orn, 2. de toorn. ber geinb. de vijand.
bie 9vafcrci, de razernij. gcinbfeligfeit. vijandelijkheid. ,
bie 2ßutf>, de woede. ber Verbrug, het verdriet. 'i
ber (E^arafter, het karakter. ber .^ag. de haat. ^
©cmüthéart, f. inborst. Verachtung, verachting.
bie gahigfeit. bekwaamheid. Sraurigfeit, treurigheid.
bie 2lufüh? 1 Betrüb nig, f. droefheid.
rung. >het gedrag. bie Shranen, de tranen.
baé Betragen, 1 bie ©ebulb. het geduld. ,
bie Sorge, de zorg'. bic Schwer? de zwaarmoe- J
bie g)ïühe, 3. de moeite. muth. digheid. f
ber Vorwurf, het verwijt. Vergnügen, vergenoegen.
Barmherjigfeit, barmhartig- bie greube. de vreugde.
beid. baé ©elachter. het gelach.
.^oc^achtung, hoogachting.
Deugden er 1 0 n d e u g d e n.
bie Sugenb, de deugd. gjtsgigïeif. matigheid.
baé Sajïcr, de ondeugd. jïeufchheit. kuisehheid.
grömmigfeit. vroomheid. Sd;am, schaamte.
gJIitlcib, medelijden. ber gJIuth, 2. de moed.
bie ©ütigfeit. de goedheid. Sapferfeit, dapperheid.
14' DRUK. 26