Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
389
mein Sleußetjlc^ qv Ik lieb mijn best gedaan.
t^an.
(Sß i(! ihm fchrocr angcforamen. Het is hem moeielijk gevallen.
ich warf ihn jn Sobcn. Ik wierp hem op den grond.
Sie ©chulb Hegt an ihm. Het is zijne schuld.
@o öiel an mir liegt. Zooveel in mij is.
2lm Sehen fein.* In het leven zijn.
3(n feinem ?Knnb erfparen. Uit zijnen mond sparen.
Sluf Sleifen fein* Op reis zijn.
2luf bem SiBege, untermegö. Op weg, onder weg.
2luf ber ©trage 0/ ©äffe. In de straat — op straat.
©ich anf ben 2ßeg machen, Zich op weg begeven.
qf begeben.*
3lnf biefe 2lrt, of 5fficife. Op die wijze.
3luf bie oerbinblichfle 2lrt. Op de verplichtendste wijze.
£"r Iff fnrj angebunben, ift Hij is zeer opvliegend, hij
fehr aufbraufenb. is kort aangebonden. ^
(gr rcirb tß babei nicht beroen? Hij zal het daarbij niet laten, '
ben laffen. (berusten). |
betrifft meine Sh«- Het raakt mijne eer.
©ie behelfen fich fehr gmau. Zij behelpen zich met weinig.
gr hat mich 5um Seffen. Hij steekt den gek met mij.
5luf pfänber leihen.* Op pajid leenen.
Seihen ©ie mir einen Shaler auf Leen mij eenen daalder voor
»icrjchn Sage. veertien dagen. |
2luf Svedjnung, auf 2lbfchlag Op rekening — in mindering f'
bejahlen. betalen.
3luf Dffern. Te Paschen.
3luf ewig. Tot in eeuwigheid.
2luf beiben ©cltcn. Aan weerskanten.
sffier fann bafür? Wie kan het helpen?
gr bilbet fich »td «'n. Hij verbeeldt zich veel.
Seö ?Oiorgenö lange fchlafen,* Een gat in den dag slapen.
In ben Sag hineinfchlafen.
liegt mir cid an biefer Aan deze zaak is mij veel
©ache. gelegen.
©ie haben ihn hinter ba^ Sicht Zij hebben hem misleid.
geführt.