Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
385.
tot op twintig schreden genaderd. De geestelijke trok terug.
Men reikte den martelaar 1 eenen witten doek om zich voor
de oogen te binden; hij ivees denzelve van de hand%. Toen
men hem zeide 3 neder te knielen, zeide hij: „ik sta voor
„dengene, die mij geschapen heeft; staande wil ik hem mijnen
„geest teruggeven." — „Treft goed!" voegde hij er zachter
bij 4. Nu riep hij: „Leve keizer Fransbad met opgehe-
vene 5 handen nog eenige minuten lang, toen kommandeerde
hij zelf: „Vuur!" Maar de soldaten troffen slecht, klaar-
blijkelijk 6 door aandoening bewogen. Op de eerste zes
schoten zonk de held in de knieën en op de hand, de tweede
zes doodden hem ook nog niet; hij maakte nog eene beweging
om zich op te richten. Toen trad de korporaal voor en maakte
door een dertiende schot een einde aan de marteling 7.
Toen de tijding van den dood des helds zich verspreidde,
bleef geen gevoelig 8 hart zonder tranen. Keizer Frans ver-
hief Hofers familie tot den adelstand, gaf dezelve 2000 gulden
jaarlijks en een schoon landgoed in Oostenrijk. Maar zooveel
trouw van Tyrol jegens Oostenrijk was niet vergeefsch ge-
weest : na den val van Napoleon kwam Tyrol met zijne oude
vrijheden weder aan Oostenrijk.
1. SJïartprer. 3. feigen. 5. emporheben. 7.5)?ar(er.
2. ablehnen. 4. hinjufefeen. 6. offenbar. 8. fühlenb.
EIGENAARDIGE HOOGDÜITSCHE EN NEDERLANDSCHE
SPREEKWIJZEN.
©ich ernähren, feinen Unter? Zijnen kost verdienen,
halt pcrbicncn.
©ich mit ©chreiben ernähren. Zijnen kost met schrijven ver-
dienen.
Ueber Einen einen Vortheil Voordeel op iemand behalen,
erhalten.
3ch habe nid)té bapon. Ik win er niets bij.
Eine Jïranfheit bapon tragen.* Eene ziekte krijgen.
©Uten SJIorgcn, (ich i®ünfd;e Goeden morgen,
ihnen wohl geruht ju haben,
wordt dikwijls gezegd in
plaats van: guten SUorgcn.)
14= DRUK. 25