Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
383.
moest liij barrevoets 5 met de zijnen door sneeuw en ijs over
rotsen en door doornen naar beneden. Tranen van woede
en onmacht 6 weenden zijne Tyrolers, toen zij hem met
bloedende voeten en den tot eenen rooden ijskegel 7 bevro-
renen 8 baard zagen voorbij leiden 9.
In Eotzen moest hij van de zijnen scheiden 10, aan welke
de fransche generaal de terugkeering 11 toestond 12. Hofer
zoude naar Mantua gevoerd worden. Hartverscheurend was
het afscheid. Stom van smart hielden beide echtgenooten
elkander eenen tijd lang omarmd; toen zag de eerwaardige
man ten hemel en sprak: „Daar is onze vader en trooster,
„die bestuurt 13 alles ten beste. Groet mijne vrienden , wees
„voor onze kinderen gelijk tot nu toe 14 eene goede moeder
„en voed hen q^ 15 tot vrome christenen."
4. herabfliegen. 7. (giéjapfen. 10. ftd; trennen. 13. lenfen.
5. barfng. 8. frieren. 11. Diüdfehr, f. 14. bisher.
6. 0^nmad)t. 9. vorbeiführen. 12. gejïatten. 15. erjiehen.
98. Vervolg.
„Aan u Hans beveel ik gehoorzaamheid en eerbied jegens
„uwe moeder; zeg ook aan alle uwe broeders en zusters! dat
„zij zich evenzoo jegens haar gedragen 2 mogen, die van nu
„af ook de plaats van vader 3 bij u vervangt" 4. Hij zegende
nu echtgenoot en zoon. De goede vrouw kon haar gevoel
niet weerhouden, zij schreide luide, hij echter zocht haar
gerust te stelle7t 5. „Goede Anna," zeide hij, „breng uwe
„smart den gekruisigde 6 ten offer en gedraag u als Hofers
„vrouw ! Vaarwel! kus onze kinderen !" Daarop liet hij zich
door de soldaten wegvoeren.
Den 5 Februari kwamen zij in Mantua aan. Hofer was
bleek 7 en zeer aangedaan 8. Zijn geest bleef onverzettelijk 9.
De Kommandant vroeg hem meermalen 10 of hij niet in
Franschen dienst treden wilde, dit zoude hem het leven redden;
ook beloofde hij hem eenen behoorlijken 11 rang. Hofer
versmaadde 12 het standvastig in de gelederen 13 der vijanden
1. @cfd;njifïer. 4. pcrtreten. 7. blag. 10. mehrmals.
2. betragen. 5. beruhigen. 8. angegriffen. 11. angemeffen.
3. 23aterfïeae. 6. ber ©efreujigte. 9. ungebeugt. 12. perfchmähen.