Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
381.
voor zulk eene gewichtige plaats 19 berekend was, zoo liet
hem toch zijn edel, vaderlandslievend 20 hart in de meeste
gevallen het rechte treffen.
16. juüor. 18. g^ilbiing. 20. patrlotifch.
17. über. 19. etcüc.
95. Vervolg.
De oorlog werd over het geheel! niet gelukkig voortgezet
en de Tyrolers hielden moedig vol. Keizer Frans had hun
een nieuw teeken zijner gunst 2 gezonden, namelijk 3000 du-
katen en voor Hofer '^enen gouden ketting met de groote
gouden medaille van verdiensten 3. Bij den vrede van "VTeenen
werden zij echter voor de derde maal aan Beieren prijs ge-
geven. Hofer, overtuigd dat een langer tegenstand vergeefsch
zoude zijn, ried zijneii lajidslieden den strijd op te geven,
en keerde naar het Passeierdal terug. Maar zijne Tyrolers
hadden niet overal den kamp opgegeven; zij vochten weder
met geluk, noodzaakten hem zich weder aan hun hoofd te
stellen, en hij gaf toe 4. Zij werden echter door de Eranschen
geslagen; de boeren keerden naar hunne woningen terug en
Hofer vluchtte in het gebergte in eene afgelegene 5 hut in
het bereik 6 der wolken, vergezeld van vrouw en kinderen
en zijnen trouwen schrijver Döninger. Wijl hij zich hier nog
niet voor veilig 7 hield, liet hij vrouw en kinderen bij goede
herders achter, en ging met Döninger naar eene andere hut,
welke hoog boven in de huiveringwekkendste 8 eenzaamheid
eener wilde Alpenstreek 9 lag. Een veetrog 10 was het eenige
huisraad 11, dat hij er vond. De reten 12 werden met hooi
dicht gestopt 13; knechten verzorgden hem met spijs 14.
1. im ©anjeii. 4. nachgeben. 8. fdjaurig. 12. ©paltc.
2. .^ulb, f. 5. entlegen. 9. Sllpengegenb. 13. perftopfen.
3. 25erbien(ï? 6. gereich, m. 10. SSie^trog. 14. ©peife.
mebaille. 7. fïcher. H. ©erat^e.
96. Vervolg.
Geheime boden van keizer Erans zochten hem hier op en
bezworen hem zich naar Oostenrijk te redden. Hofer kon zijn
Tyrol niet verlaten, hij beval] aan den keizer zijn lot en dat