Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
379.
sluit 2 stond vast, zijn vaderland in geen geval te verlaten,
In diepe smart verzonken, wendde hij zijne schreden naar zijne
geboorteplaats 3 het Passeierdal. Daar reed 4 eene koets hem
voorbije. Oostenrijksche officieren zaten er in, en onder hen
Speckbacher, dien zij mede over de grenzen wilden nemen.
Toen breekt een tranenstroom uit ITofers edele oogen. „Speck.
„bacher!" roept hij, „ook gij wilt het vaderland in den steek 6
„laten? ook gij?" Speckbacher antwoordde niets; de wagen
rammelde 7 voorbij. Maar de woorden sneden diep in zijne ziel
en spoedig verliet hij zijne begeleiders en keerde naar Tyrol
terug. Hofer zelf verborg zich in eene hooggelegene grot 8
van het Passeierdal, in vurige 9 gebeden het lot van zijn vader-
land den bestuurder 10 der wereld aanbevelende. Maar naar
verschillende richtingen zond hij schriftelijke oproepingen 11,
om den landstorm weder bijeen te roepen 12 en het indringen
van den vijand te verhinderen. Men had echter niet meer
den rechten moed.
1. 6c(ïrcitcn. 5. an ihm üor? 8. .^öhle. 11. 3lnjforbc?
2. gntfchlug. über. 9. brünfïig. rung.
3. .^eimatf), f. 6. ©tich. 10. genfer. 12. aufbieten.
4. fahren, 7. raffeln.
93. Vervolg.
Slechts een van Hofers vrienden verloor den moed nog
niet — de kapucijn 1 Haspinger, een voor het vaderland
bezield 2, stoutmoedig man. Hij overwoog bij zich zelven
hoe alle overwinningen slechts aan de eigene kracht der Ty-
rolers te danken 3 waren, hoe zij' nog wel in staat zijn
mochten, den oorlog zonder alle hulp van Oostenrijk gelukkig
ten einde te brengen 4.
In Brixen kwam hij met drie gelijkgezinde 5 menschen
bijeen 6. In vertrouwde 7 beraadslaging 8 berekenden zij de
hulpmiddelen, die hun nog ter beschikking % stonden; en in
het vertrouwen op den Almachtigen God, besloteji zij den strijd
nogmaals te wagen. Plechtig 10 verhieven zij de handen tot
1. jïapnjiner. 4. hinaué ju fech? 6- jufammen. 9. ju ©ebotc.
2. begeifiert. fen. 7. oertrauf. 10. feierlich.
3. öcrbanfcn. 5. gleichgefïnnf. 8. igerafhung. 11. ©chujur, m.