Boekgegevens
Titel: Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Auteur: Meidinger, J.V.; Elberts, W.A.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1870
14e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 1813 D 23
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204583
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Hoogduitsche spraakkunst, of Gemakkelijke wijze om de Hoogduitsche taal te leren
Vorige scan Volgende scanScanned page
378.
door 900 Oostenrijkers ondersteund, in twee voor Inspruck
geleverde slagen, den vijand weder tot den terugtocht 16
te noodzaken: en nogmaals was het land van zijne onderdruk-
kers bevrijd.
15. Slnlïrcngung. 16. Siücfjug.
91. Vervolg.
Groot was de vreugde van het gansche volk. Zij werd ver-
hoogd, toen in deze dagen een eigenhandige brief van Keizer
Prans aankwam, iu welken hij hun kennis gaf van de roemvolle
overwinning, die de Oostenrijkers op den 21 en Mei 1809
bij Weenen over de Pranschen behaald 1 hadden, waarop hij
nog bijvoegde 2 : „in het vertrouwen op God en mijne rechtvaar-
„dige 3 zaak, verklaar ik hierbij aan mijn getrouw graafschap 4
„Tyrol, dat het nooit meer van het lichaam des Oostenrijkscheii
„Keizersstaats zal gescheiden 5 worden, en dat ik geenen
„anderen vrede onderteekenen 6 zal dan dien, welke dit land
„aan mijne monarchie onoplosbaar verbindt 7." Wie was blij-
der 8 en getrooster 9 dan onze Tyrolers. Zij hadden toch tot
waarborg 10 dat hun kampstrijd 11 niet vergeefsch zijn zoude,
een Keizerswoord in handen, en daarbij nog van hunnen goeden
Keizer Erans. ' Had hen dat kunnen bedriegen 12? En toch,
dat, wat onmogelijk geschenen had, geschiedde. Op den 5
en 6 Juli sloeg Napoleon de Oostenrijkers en zes dagen
daarna werd er een wapenstilstand 13 gesloten, en door Keizer
Erans goedgekeurd 14, door welken Tyrol nogmaals door
Oostenrijk verlaten en aan zijne vijanden prijs gegeven werd.
1. crfcchteu. 5. (rennen. 9. gefröft. 12. taufchen.
2. hinjufügen. 6. unterjeichnen. 10. g5ürgfd;aft, 13. aßaffenftia?
3. gerecht. 7. fnüpfen. f. jtanb.
4. ©raffchaft. 8. froh- ll.Jïampf. 14. genehmigen.
92. Vervolg.
Lang konden het de Tyrolers niet gelooven, tot eindelijk
de vreeselijke waarheid zich niet langer liet betwisten 1. De
Oostenrijksche troepen trokken nogmaals af en namen de aan-
voerders der Tyrolers, die het meest te vreezen hadden, met
zich. Hofer zochten zij vergeefs daartoe te bewegen. Zijn be-